• 25.02.2014
  • 0
  Vplyv stresu na myslenie, konanie a emócie

  Vplyv stresu na myslenie, konanie a emócie

  Ľudské telo je konštruované tak, aby dokázalo rozoznať a reagovať na stres. Ten môže byť pozitívny, udržiavať našu pozornosť a pripravenosť čeliť hrozbám. Stres sa stáva negatívnym až keď je človek dlhodobo a súvisle čelí problémom, a to bez možnosti oddychu a relaxácie medzi jednotlivými záťažami.

  Všeobecné príznaky stresu

  Zrýchlený tep, bolesti hlavy, stuhnutý krk/plecia, bolesti chrbta, zrýchlené dýchanie, nadmerné potenie (najmä dlane), podráždený žalúdok, hnačky, v ťažších formách i zvracanie.

  Zmeny sú citeľné i v spôsobe ako človek v strese myslí, koná a cíti …

  • cíti sa labilný a neschopný čeliť aj relatívne malým problémom
  • cíti sa frustrovaný
  • stráca rozvahu a pokoj viac ako obvykle, bezdôvodne kričí na ostatných
  • väčšinou je nervózny, podráždený
  • stále sa cíti unavený
  • je prehnane ustarostený kvôli maličkostiam
  • často má pocit, že môže uspieť, lebo nedokáže konať dosť rýchlo
  • často si predstavuje, že sa dejú zlé veci, resp. že je veľká pravdepodobnosť, že sa udejú.

   

  Hypnózou na zníženie stresu

  Odborné štúdie jasne preukazujú, že využitie hypnózy (resp následne auto-hypnózy) na zníženie stresu, výrazne zvyšuje mieru efektívnosti techník, používaných za týmto účelom. Rovnako je preukázané. že už samotný hypnotický stav pôsobí na myseľ a organizmus veľmi prospešne, pretože sa v tomto stave naplno obnovuje činnosť regeneratívnych procesov, ktoré sú v bdelom stave obmedzované psychickým a fyzickým napätím.

  Zdroje: WebMD.com, Miroslav Danaj (HYPNOS)

  Leave a reply →