• 25.04.2014
  • 0
  Podvedomie dokáže riadiť naše konanie

  Podvedomie dokáže riadiť naše konanie

  Desiatky rokov skeptici spochybňovali využitie hypnózy v oblasti zmeny správania a tvrdili že jej účinky sa preceňujú. Uznávané boli najmä techniky, ktoré využívali hlavne vedomú a racionálnu myseľ ako hlavného vykonávateľa zmeny. Stále viac nových vedeckých štúdií ale dokazuje to, čo hypnotické teórie prezentovali už dávno – že je to práve naše podvedomie, ktoré spúšťa a udržiava neželané nutkavé správanie, a že priamym ovplyvnením podvedomia pomocou hypnoterapie je možné dosahovať pozitívne zmeny správania oveľa rýchlejším a efektívnejším spôsobom ako prostredníctvom vedomia.

  Nová štúdia predpokladá, že môžeme naprogramovať naše telo, aby podvedome odmietlo rôzne pokušenia. Tradičné psychologické teórie sa držia tvrdenia, že odmietanie drog, nezdravého jedla alebo nadmernej konzumácie alkoholu vyžaduje vedomé úsilie. Nový výskum naznačuje, že to tak nie je, a že inhibičné sebaovládanie (nezapáliť si cigaretu, nedať si ďalší pohárik, neutrácať keď musíme šetriť) môže fungovať aj bez nášho vedomia alebo úmyslu. V tejto štúdii vedci preukázali prostredníctvom neurovedeckého výskumu, že slová súvisiace s neaktivitou môžu nevedome ovplyvňovať naše sebaovládanie. Napríklad keď máme vo zvyku pri televízii bezhlavo jesť čipsy alebo sušienky, môže sa nám zdať zastavenie tohto mlsania či prejedania nemožné bez úmyselného, vedomého úsilia. Ukázalo sa však, že započutie (aj keď len v nejakej úplne nesúvisiacej konverzácii) niečoho tak jednoduchého ako je slovo „upokojiť„, môže zastaviť naše sušienkové šialenstvo bez toho, aby sme si to vôbec uvedomili.

  Tieto výsledky boli zverejnené profesorkou psychológie na University of Pennsylvania – Dolores Albarracín, PhD – v časopise Cognition Justin Hepler. Pri štúdii dostali dobrovoľníci inštrukcie, že keď uvidia na monitore písmeno „X“ aby stlačili na klávesnici tlačidlo, a keď uvidia písmeno „Y“ aby nestlačili na klávesnici žiadne tlačidlo. Ich konanie bolo ovplyvnené podprahovými správami, ktoré rýchlo preblikávali na monitore. Podprahové správy súvisiace s konaním (run, go, move, hit a start) sa striedali s podprahovými správami súvisiacimi s nekonaním (still, sit, rest, calm a stop) a nezmyselnými slovami („rnu“ alebo „tsi“). Účastníci boli napojení na EEG (elektroencefalogram) na meranie mozgovej aktivity.

  Vedci zistili, že slová súvisiace s konaním/nekonaním mali určitý vplyv na mozgovú činnosť dobrovoľníkov. Podvedomé vystavenie slovám súvisiacich s nekonaním zvyšuje aktivitu sebakontrolných procesov v mozgu, zatiaľ čo podvedomé vystavenie slovám súvisiacich s konaním túto činnosť znižuje. Výskumníci pripomenuli, že isté situácie, ktoré od človeka vyžadujú konkrétne správanie (chudnutie, odvykanie od fajčenia, šetrenie peňazí) obsahujú významnú mieru sebaovládania.
  Zatiaľ čo mnohé psychologické teórie uvádzajú, že konanie môže začať automaticky s malým alebo žiadnym vedomým úsilím, tie isté teórie posudzujú inhibíciu (utlmenie) konania ako namáhavý, vedome riadený proces. Uvedený výskum spochybňuje dlhodobo uznávaný predpoklad, že inhibičné procesy vyžadujú vedomú kontrolu, aby fungovali.

  Moderná hypnoterapia je na základe súčasných vedeckých poznatkov jedným z najefektívnejších spôsobov vykonávania zmien správania priamo v podvedomí, a to v súlade s princípmi modernej psychoterapie.

  Zdroj: psychcentral.com, Miroslav Danaj (HYPNOS)

  Leave a reply →