.

Ako získate ďalšie informácie

Každému vhodnému záujemcovi o naše partnerstvo ochotne poskytneme všetky dôležité informácie o podmienkach a priebehu spolupráce. Zistite, či spĺňate hlavné predpoklady na partnerstvo …
vyplňte a pošlite nám nasledovný dotazník.

Dotazník záujemcu o partnertstvo

Položky označené hviezdičkou sú povinné.

VZDELANIE A PRAX

Mám vysokoškolské vzdelanie:* (akceptujeme len uvedené stupne vzdelania)
II. stupňaIII. stupňa

Mám vzdelanie v odbore:*

(iné humanitné odbory - v prípade výborných osobnostných predpokladov)

Vzdelanie som ukončil v roku:*

Moje praktické skúsenosti:*

OSOBNOSŤ A ZRUČNOSTI

Označte prosím iba riadky, v ktorých o Vás platí každá časť konštatovania.Prečo máte záujem o povolanie hypnoterapeuta a vlastnú pobočku Centra HYPNOS?*

Preferované miesto pôsobenia:*

Poznámka:

OSOBNÉ INFORMÁCIE

Meno*

Priezvisko*

Titul

E-mail*

Mobil*

Miesto trvalého bydliska*

Potvrdzujem, že všetky informácie, ktoré som uviedol, sú aktuálne a pravdivé.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov výhradne pre účely Centra HYPNOS.