Partnerstvo Centrum HYPNOS

"Budujeme sieť Centier HYPNOS a hľadáme partnerov."

.

O Centre HYPNOS

Kto sme, čo robíme a s akým prístupom.

HYPNOS je centrum modernej hypnózy a hypnoterapie so sídlom v Bratislave. Jeho zakladateľom je diplomovaný hypnoterapeut Mgr. Miroslav Danaj Dip.CBH, ktorý získal odborné vzdelanie v Anglicku a na Slovensku pôsobí od roku 2008. V roku 2013 založil spoločnosť HYPNOS – centrum hypnózy a hypnoterapie, s.r.o. a prijal ďalšieho hypnoterapeuta.

Počas svojej dlhoročnej praxe vyvinul jedinečný odborný prístup a metodiku, primárne zamerané na krátkodobú terapiu. Ide o pragmatický, integratívny a celostný evidence-based prístup, ktorý je preukázateľne účinným spôsobom pomoci pri širokej škále psychických a somatických porúch, a tiež pri osobnostnom rozvoji.

.

.

Ponúkame dlhodobé partnerstvo

Staňte sa hypnoterapeutom a otvorte si vlastné centrum.

Budujeme sieť regionálnych Centier HYPNOS na celom Slovensku. V tejto súvislosti ponúkame pre vhodných kandidátov možnosť dlhodobej spolupráce v oblasti poskytovania modernej hypnoterapie.

Spoluprácia prebieha formou franchisingu. Ide o špecifický dlhodobý obchodný vzťah, ktorý je založený na úzkej a trvalej spolupráci medzi nezávislými podnikateľskými subjektmi.

Súčasťou partnerstva je aj odborný výcvik a supervízia pre povolanie Certifikovaný hypnoterapeut a zriadenie Vášho Centra HYPNOS. Doterajšie vzdelanie a prax v oblasti hypnózy a hypnoterapie, podobne ako podnikateľské skúsenosti, nie sú požadované. Komplexné školenie zabezpečíme.

Pokiaľ spĺňate všetky osobnostné i odborné predpoklady (viď nižšie), máte záujem venovať sa povolaniu hypnoterapeuta naplno a Vami preferovaný región v rámci Slovenska je aktuálne ešte k dispozícii, tak už o 3 mesiace môžete začať poskytovať hypnoterapiu vo vlastnom Centre HYPNOS.

Rozdelenie aktivít v partnerstve

Čo zabezpečuje HYPNOS

•  Poskytujeme vlastnú obchodnú značku, firemnú identitu a ich ochranu
•  Uplatňujeme overený a profitabilný koncept fungovania Centier HYPNOS
•  Garantujeme partnerom územnú exkluzivitu – vlastný región pôsobenia
•  Prinášame jedinečný terapeutický prístup a komplexné know-how
•  Zabezpečujeme školenia, ďalšie vzdelávanie, supervíziu a poradenstvo
•  Realizujeme všetky marketingové aktivity (prezentácia, reklama, PR)
•  Podporujeme partnerov v podnikateľskej, účtovnej i osobnej oblasti
•  Zjednocujeme činnosť partnerov, dohliadame na stanovenú kvalitu služieb
•  Budujeme pozitívny image a zabezpečujeme permanentný rozvoj služieb
•  Udržiavame spoločné priaznivé smerovanie, filozofiu a firemnú kultúru

Čo zabezpečuje partner

•  Ste majiteľom a prevádzkujete vlastné Centrum HYPNOS
•  Poskytujete služby v súlade so spoločným konceptom
•  Kontinuálne sa vzdelávate a osobnostne sa rozvíjate
•  Aktívne spolupracujete s centrálou a ostatnými partnermi
•  Zúčastňujete sa na budovaní dobrého mena centier HYPNOS

Zistite či spĺňate podmienky a získajte ďalšie informácie.