• 16.06.2014
  • 0
  V osobnostnom rozvoji pomôže hypnóza

  V osobnostnom rozvoji pomôže hypnóza

  Čo je osobnostný rozvoj

  Osobnostný rozvoj je vedomá snaha o osobný rast formou zvyšovania vlastného sebauvedomenia, rozširovaním vedomostí a zlepšovaním rôznych zručností, ktoré sa týkajú vašej mysle, tela, duše a tiež úrovne vašej úspešnosti vo všetkých oblastiach života.
  Cieľom osobnostného rozvoja je to, aby ste si uvedomovali seba samého ako plnohodnotnú bytosť s bohatými príležitosťami na sebarealizáciu. To znamená žiť vedome, využívať svoj plný potenciál a prežívať v živote skutočné šťastie.

  V Centre hypnózy a hypnoterapie HYPNOS využívame na zlepšenie mentálneho a telesného výkonu, emocionálnej inteligencie a schopnosti rozhodovať sa rôzne druhy účinnej hypnózy v celom procese zmeny.

  Štyri fázy osobnostného rozvoja s využitím hypnózy

  1. Nevedomá neschopnosť – človek svojmu problému nerozumie, nevie ako má niečo urobiť alebo nemusí dokonca rozoznávať nejakú neschopnosť. Môže tiež popierať potrebnosť nejakej zručnosti. V tejto fáze uvedomíte vlastný nedostatok a význam novej zručnosti. Vďaka hypnóze vnímate svoje rezervy sebaklamu a vnútorného odmietania. Nedostatky chápete oveľa objektívnejšie a správnejšie.

  2. Vedomá neschopnosť – hoci človek svojmu problému stále úplne nerozumie a nevie ako presne ho bude riešiť, už rozoznáva konkrétnu neschopnosť a tiež dôležitosť potrebných zručností na jej odstránenie. Hypnózou vám umožníme omnoho intenzívnejšie pochopiť tieto súvislosti, ľahšie akceptujete potrebu nápravy, a tým získate vyššiu motiváciu na zmenu.

  3. Vedomá schopnosť – človek svoj problém už chápe a vie ako ho má riešiť, vie čo má robiť. Avšak uplatňovanie vašich nových vedomostí alebo zručností ešte stále vyžaduje vedomé sústredenie. A práve v tejto fáze hrá hypnóza ešte dôležitejšiu rolu ako v ostatných. Pomocou špeciálnych hypnotických techník nacvičujeme a zdokonaľujeme využívanie vašich zručností v praxi. Veľkou výhodou je to, že sa to celé deje v bezpečí terapeutického kresla, kde sú začiatočnícke chyby a omyly úplne beztrestné a preto vaša istota rastie oveľa rýchlejšie. Úlohou tohto hypnotického nácviku je do značnej miery zautomatizovať vaše zručnosti ešte skôr, ako ich začnete využívať v bežnom živote. Tým sa z nich stáva rutina a ich ovládanie sa presúva z vedomia do podvedomej mysle.

  4. Nevedomá schopnosť – je vlastne očakávaným výsledkom snahy o osobnostný rozvoj. Človek má toľko praktických skúseností s novou zručnosťou, že sa z nej stala „druhá prirodzenosť“ a robí ju úplne automaticky bez toho, aby jej musel venovať vedomú pozornosť. Vďaka tomu môžete túto zručnosť využívať súčasne s inými činnosťami, alebo k nej môžete časom pridávať ďalšie rutinné zručnosti.

  Každý moderný človek má vo svojom živote oblasti, v ktorých túži byť lepší a výkonnejší. V Centre HYPNOS vám ochotne pomôžeme dosiahnuť vaše ciele v osobnostnom rozvoji netradičným a efektívnym spôsobom – využitím hypnózy.

  Copyright © Miroslav Danaj, 2014. Všetky práva vyhradené.

  Leave a reply →