• 29.04.2014
  Odvykanie od fajčenia – účinnosť hypnózy

  V snahe určiť najúčinnejšiu metódu na zbavenie sa fajčiarskeho návyku, zrealizovali Viswesvaran a Schmidt z Iowskej univerzity meta analýzu, v ktorej použil výsledky viac ako 600 štúdií, ktorých sa zúčastnilo spolu viac ako 72.000 ľudí. Z toho 48 štúdií (viac ako 6.000 ľudí) obsahovalo použitie hypnózy. Výsledky štúdie jasne preukazujú, že hypnoterapia je najúčinnejším spôsobom odvykania od fajčenia u vzorky neselektovanej populácie pri sledovaní výsledkov po roku od testovania. Zistilo sa, že hypnoterapia je 3-krát účinnejšia ako terapia náhradou nikotínu (napr. nikotínové žuvačky).

  Celkovo sa hypnoterapia umiestnila na rebríčku efektívnosti v ukončení fajčiarskeho návyku na 3. mieste, hneď za terapiou s pacientami s ochorením srdca a terapiou s pacientami s kombináciou ochorení srdca a pľúc. Je potrebné pripomenúť, že u tejto testovanej vzorky nebola robená selekcia na základe postihnutia životne dôležitého orgánu, išlo o bežnú vzorku populácie. (1)

  Pre bežného človeka určite nie je jednoduché zorientovať sa v tom, keď im rôzne techniky poskytujú svoje odhady úspešnosti. Tu by som apeloval na to, že kazdý fajčiar, ktorý sa rozhodne s týmto zlozvykom skoncovať, by sa mal zaujímať v prvom rade o to, aby odhady úspešnosti boli podložené serióznym vedeckým výskumom a malo by ísť o odhady úspešnosti ponúkaných spôsobov v dlhodobom merítku, teda výsledky po 6 resp. 12 mesiacoch od liečby. Tieto informácie by mal mať k dispozícii poskytovateľ služby alebo preparátu. Pokiaľ nie je schopný takýto dôkaz predložiť, je na mieste ak budete silne pochybovať o dôveryhodnosti prezentovanej úspešnosti.

  V nedávnych štúdiách o ukončení fajčenia, pri ktorých sa fajčiari zúčastnili individuálnej hypnoterapie s cieľom prestať fajčiť v priebehu troch sedeni, 81% prestalo po ukončení liečby fajčiť a po 12 mesiacoch približne 50% zostalo nefajčiť. 95% zúčasnených bolo spokojných s ich liečbou. (2)

  Chcete prestať fajčiť?

  Využite kognitívno-behaviorálnu hypnoterapiu v rámci programu Sloboda od fajčenia v Centre hypnózy a hypnoterapie HYPNOS.

  (1) The Journal of Applied Psychology
  (2) Elkins GR, Rajab MH. (2004) „Clinical hypnosis for Smoking Cessation: preliminary results of a three session intervention.“ International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis 2004 Jan; 52:73-81

Táto stránka používa cookies.

Prosím potvdte, či s používaním cookies súhlasíte. Ak domietnete, budete poračovať v prezeraní našej stránky bez toho, aby boli akékoľvek údaje posielané tretím stranám.