• 11.02.2014
  • 0
  Migréna a bolesť hlavy – účinnosť hypnózy

  Migréna a bolesť hlavy – účinnosť hypnózy

  Hypnóza je vysoko účinná pri liečbe chronickej migrenóznej bolesti hlavy. Všetky hypnotické metódy sa javia byť efektívnejšie ako štandardné metódy spoliehajúce sa na samotný farmakologický spôsob liečby.  Pacienti liečení pomocou hypnózy majú významné zníženie bolestivosti a počet záchvatov v porovnaní s kontrolnou skupinou liečenou tradičnou liečbou. V priebehu nasledujúceho roku bol počet pacientov v skupine s hypnózou, ktorí nemali bolesti hlavy viac ako tri mesiace, výrazne vyšší. (1)

  Správa o účinnosti klinickej hypnózy pri liečbe bolesti hlavy a migrény:

  12-členný výbor National Institute of Health Technology Assessment pre integráciu behaviorálnych a relaxačných prístupov v liečbe chronickej bolesti a nespavosti (1996) zhodnotil výsledné štúdie použití hypnózy pri bolesti u pacientov s rakovinou a potvrdil, že dôkazy vyplývajúce z výskumu boli silné a že iná dôkazmi podporená hypnóza môže byť efektívna pri chronickej bolesti, vrátane tlakovej bolesti hlavy. Tento článok obsahuje aktualizovaný súhrn literatúry o účinnosti hypnózy pri liečbe bolesti hlavy a migrény so záverom, že dodržiava kritériá výskumu klinickej psychológie aby bol zaradený medzi osvedčené a efektívne liečby a v skutočnosti nemá žiadne vedľajšie účinky, riziká nepriaznivých reakcií a následných výdavkov spojených s medikamentóznou liečbou. (2)

  (1) Anderson, J.A., Basker, M.A, Dalton, R. (1975). „Migraine and Hypnotherapy.“ International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 23, 48-58
  (2) Hammond C. (2000) The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis; Volume 55, Number 2 – April 2000

  Leave a reply →