Hľadáme nových kolegov na pozíciu

HYPNOTERAPEUT

Popis pozície

Voľné pozície v lokalitách

Bratislava – Ružinov
Bratislava – Petržalka
Bratislava – Dúbravka

Druh pomeru

Živnostenský list

O spoločnosti a terapeutický prístup

HYPNOS je moderné centrum hypnózy a hypnoterapie so sídlom v Bratislave. Jeho zakladateľom a riaditeľom je diplomovaný hypnoterapeut Mgr. Miroslav Danaj Dip.CBH. Diplom v oblasti klinickej hypnózy a kognitívno-behaviorálnej hypnoterapie získal v Londýne a na Slovensku pôsobí od roku 2008. Počas viac ako 4.200 hodín hypnoterapie vytvoril a zdokonalil vlastnú terapeutickú koncepciu v súlade s vedeckými poznatkami, ktorá okrem hypnózy využíva aj ďalšie preukázateľne účinné metódy pomoci. V roku 2013 založil spoločnosť HYPNOS – centrum hypnózy a hypnoterapie, s.r.o. a prijal novú terapeutku. Už mnoho rokov sa tešíme stále väčšiemu počtu záujemcov o naše služby najmä vďaka účinnej pomoci a nášmu prístupu ku klientom.

V našej praxi uplatňujeme princípy terapie založenej na dôkazoch (evidence-based).
Špecializujeme sa na kognitívno-behaviorálnu, tradičnú a celostnú hypnoterapiu, klinickú hypnózu, spolu s poradenstvom, primeranou psychoedukáciou a ďalšími terapeutickými technikami. Dôležitou súčasťou našej práce sú odbornosť, profesionalita, pragmatické postoje, celostné vnímanie súvislostí a ľudský prístup ku klientom.

Odborný výcvik a náplň práce

Vybraný záujemca pred nástupom absolvuje komplexné zaškolenie, kde získa potrebné odborné znalosti, osvojí si praktické zručnosti v súlade s našou terapeutickou koncepciou a po absolvovaní nášho kurzu KBH obdrží príslušný certifikát. Počas prvého roka na tejto pozícii bude pracovať pod odborným vedením a dohľadom Senior hypnoterapeuta, s ktorým bude konzultovať riešené prípady. Priebežne sa bude ďalej vzdelávať a zdokonaľovať svoje terapeutické aj poradenské zručnosti.

Náplňou práce hypnoterapeuta je poskytovanie kognitívno-behaviorálnej hypnoterapie a klinickej hypnózy s využitím ďalších terapeutických techník, vstupná diagnostika, poradenstvo a psychoedukácia. Venuje sa najmä riešeniu problémov v oblasti emócií, správania, spôsobu myslenia a osobnostného rozvoja klientov.
Hypnoterapeut sa venuje len práci s klientom. My zabezpečujeme všetky marketingové aktivity a dostatočný počet záujemcov. Toto povolanie si vyžaduje plnú pozornosť a nasadenie, preto nie je môžné mať súčasne aj iné zamestnanie či pracovné aktivity. Pracovná doba hypnoterapeuta je v pracovné dni od 9.00 do 17.00 hod a v piatky do 16.00 hod.

Výhody a benefity

+ Možnosť kariérneho rastu
+ Kontinuálne odborné vzdelávanie
+ Program telesného a duševného zdravia
+ Deň voľna k narodeninám
+ Účasť na firemných akciách
+ Kratšia pracovná doba v piatky

Spôsob odmeňovania

Fixná a variabilná zložka mesačnej odmeny + bonusy

Kvalifikačné podmienky

Predpoklady vhodného záujemcu

Muž alebo žena s prirodzeným nadaním a vôľou pomáhať iným ľuďom, vzdelávať sa a osobnostne rásť. Vhodný uchádzač je realista, osobnostne zrelý, zodpovedný, emocionálne stabilný, primerane empatický, v dobrej duševnej kondícii, sebaistý, odolný voči mentálnej záťaži, schopný pracovať samostatne a lojálny. Preferujeme uchádzačov, ktorí majú výborné komunikačné zručnosti, profesionálny vzhľad, príjemné vystupovanie, sú pozitívne naladení a sú nefajčiari. Prax v podobnom povolaní je dôležitou výhodou.

Vzdelanie

Požadujeme vzdelanie v humanitnom smere na úrovni:
•  II. stupeň vysokoškolského vzdelania alebo
•  III. stupeň vysokoškolského vzdelania.

Preferujeme odbory psychoterapia, psychológia, špeciálna pedagogika a andragogika. Iné humanitné odbory sú akceptované v prípade výnimočných osobnostných predpokoladov. Vzdelanie či prax v oblasti hypnózy a hypnoterapie nie sú podmienkou, budú zabezpečené interne.

Jazykové znalosti

•  Slovenský jazyk – spisovne slovom i písmom
•  Anglický – stredne pokročilý B2

Počítačové znalosti

•  MS Word – pokročilý
•  MS Outlook – pokročilý
•  MS PowerPoint – pokročilý

Výberové konanie

Priebeh výberového konania

Osobné pohovory sú realizované priebežne do obsadenia pozícií.

Ubezpečte sa, že spĺňate uvedené podmienky, zašlite nám Váš
• životopis,
• aktuálnu fotografiu,
• motivačný list
a uveďte preferované miesto pôsobenia (BA Dúbravka, Petržalka alebo Ružinov).

Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí zašlú všetky požadované materiály a ktorí na základe zaslaných informácií spĺňajú uvedené podmienky v dostatočnej miere.

Vašu žiadosť vrátane príloh nám môžete zaslať na email kariera@hypnos.sk. Zaslaním Vašej žiadosti vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov výhradne na účely tejto pracovnej ponuky.

Ak máte zriadený profil na portáli Profesia.sk, môžete prejsť na ponuku tejto pracovnej pozície.

Kurz KBH Kognitivno-behavioralna hypnoterapia HYPNOS Academy

Intenzívny 3-mesačný kurz

KOGNITÍVNO-BEHAVIORÁLNA HYPNOTERAPIA

16.11.2018-17.02.2018, Bratislava

Kurz KBH poskytuje účastníkom komplexnú teoretickú i praktickú prípravu, ktorá umožňuje pracovať samostatne ako hypnoterapeut, prípadne obohatiť súčasnú terapeutickú prax o nové metódy pomoci. Na kurze si účastníci osvoja všetko dôležité, aby účinne viedli sedenia, komunikáciu s klientom, diagnostiku i terapeutické techniky. Kurz organizuje HYPNOS Academy a vedie ho Miroslav Danaj.
Zistiť viac >>

Táto stránka používa cookies.

Prosím potvdte, či s používaním cookies súhlasíte. Ak domietnete, budete poračovať v prezeraní našej stránky bez toho, aby boli akékoľvek údaje posielané tretím stranám.