• Zlozvyky, závislosti, nutkania - Hypnóza a hypnoterapia HYPNOS

  Čo sú zlozvyky, závislosti a nutkania

  Pri týchto problémoch ide o také správanie a myšlienky, ktoré človek nedokáže vlastnou vôľou zmeniť, zastaviť alebo im odolať.

  Obvykle ide o konanie škodiace samotnému človeku alebo iným, opakované neželané správanie bez zrejmého účelu, nekonečné zvažovanie a neschopnosť prijať bežné rozhodnutie, opakované preverovanie a ubezpečovanie sa, pravidelné užívanie psychoaktívnych látok alebo nadmerné užívanie látok nevytvárajúcich závislosť.

  Terapia pri zlozvykoch, závislostiach a nutkaniach

  Vďaka nášmu celostnému vnímaniu súvislostí presnejšie určíme skutočné dôvody problému. Pomocou hypnoanalýzy často odhalíme nové okolnosti, ktoré mohli spôsobiť vznik problému. V mnohých prípadoch sú spojené s negatívnymi udalosťami či zažitými traumami v minulosti. Hypnotickými technikami pozitívne ovplyvňujeme myseľ a pomáhame zlomiť ten bludný kruh neželaných návykov. Našim klientom tiež poskytujeme efektívne a spoľahlivé nástroje na opätovné prevzatie kontroly nad myslením a správaním.

  Chápeme, že často ide o veľmi osobný a spoločensky odsudzovaný problém. Môžete sa spoľahnúť na našu absolútnu diskrétnosť, citlivý prístup a pochopenie bez súdenia.

  • Dohodnite si úvodnú konzultáciu

   Prekonzultuje riešenie Vášho problému s našim terapeutom osobne.

  Oblasti našej pomoci pri zlovykoch, závislostiach a nutkaniach

  • Zlozvyky a nutkania

   Opakované správanie, ktoré je spojené s nutkaním na konanie a nemá zmysluplné odôvodnenie.

  • Nutkavé myšlienky

   Vtieravé neutíchajúce nepríjemné myšlienky alebo predstavy, prípadne nekonečné zvažovanie možností.

  • Nadmerné užívanie nenávykových látok

   Človek má silnú motiváciu užívať určité chemické látky, aj keď sa na ne nevyvíja závislosť ani abstinenčný syndróm.

  Oblasť : Psychika, emócie a správanie

  Súvisiace články v našom blogu