• Zajakávanie koktanie - Hypnóza a hypnoterapia HYPNOS

  Čo je zajakávanie

  Zajákavanie, koktanie alebo jachtavosť je typické tým, že reč obsahuje časté opakovanie alebo preťahovanie hlások, slabík alebo slov, prípadne časté váhanie alebo pauzy, ktoré pretŕhajú rytmický tok reči spôsobom, ktorý zreteľne narúša rovnomernosť reči.

  Hypnóza a hypnoterapia pri zajakávaní v Centre HYPNOS

  Hypnoterapia ako pomoc pri zajakavosti je účinná hlavne keď sa zajakávanie zhoršuje zároveň so zvyšujúcim sa napätím a stresom. V takom prípade má človek skupinu ľudí, pri ktorých sa cíti bezpečne a obvykle sa pri nich zajakáva oveľa menej (napr. rodina, partner). Zajakávanie sa naopak môže zhoršovať pri komunikácii s autoritami alebo pri potrebe náhle reagovať v komunikácii.

  • Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

   Prekonzultuje riešenie Vášho problému s našim terapeutom osobne.

  Oblasť : Psychika, emócie a správanie

  Články v našom blogu