• Úzkosť a panická porucha - Hypnóza a hypnoterapia HYPNOS

  Čo je úzkosť a panická porucha

  Úzkosť je stav skľúčenosti a obáv, ktorý sa neobmedzuje na žiadne konkrétne situácie, objekty alebo prostredia. Na rozdiel od úzkosti, pri strachoch a fóbiách je ich spúšťač vždy konkrétny a zrejmý.

  Najčastejšie psychické príznaky úzkosti sú skľúčenosť, nepokoj, nervozita, závraty, obavy z odpadnutia, straty kontroly, zošalenia, smrti. Znateľne je znížená aj schopnosť koncentrácie, racionálneho uvažovania a pamäte.

  Telesné príznaky úzkosti sú rôzne, ako napríklad svalové napätie, vnútorné chvenie, tras, znecitlivenie či mravenčenie v končatinách, obtiažne dýchanie, návaly tepla alebo chladu, nadmerne sa potí.

  Panická porucha sú záchvaty opakovaných náporov silnej úzkosti až paniky, ktoré obvykle prichádzajú náhle a nepredvídateľne.

  Úzkosť a panickú poruchu riešime hypnoterapiou a hypnózou

  Kognitívno-behaviorálna hypnoterapia je preukázateľne jedna z najúčinnejších metód na riešenie úzkostných stavov a panických záchvatov. Ak pociťujete niektoré z uvedených príznakov častejšie alebo v takej intenzite, že vám prekážajú v bežnom fungovaní, ochotne a účinne vám pomôžeme znovu získať vnútornú pohodu a sebaistotu.

  • Dohodnite si úvodnú konzultáciu

   Prekonzultuje riešenie Vášho problému s našim terapeutom osobne.

  Pomáhame pri týchto typoch úzkosti

  • Generalizovaná úzkosť

   Pretrvávajúca úzkosť, ktorá nie je obmedzená len na určité okolnosti života alebo prostredie.

  • Panická porucha

   Záchvaty opakovaných náporov silnej úzkosti až paniky, ktoré obvykle prichádzajú náhle a nepredvídateľne.

  • Úzkostná depresia

   U človeka sú prítomné príznaky úzkosti aj depresie zároveň, pričom ani jeden z nich zreteľne neprevažuje.

  Články v našom blogu