• Stres a náročné situácie - Hypnóza a hypnoterapia HYPNOS

  Čo je stres

  Stres je v oblasti psychického zdravia najčastejšie spájaný s pocitom napätia a tlaku. Malá dávka stresu môže byť v niektorých situáciách žiadúca, dokonca i zdravá. Avšak nadmerné množstvo stresu sa môže významne podieľať na vzniku mnohých psychických i telesných problémov.

  Stres je prirodzenou súčasťou života. Je pre nás však výhodný iba vtedy, ak je „šprintom na krátku trať“. Stresom prepíname našu myseľ a telo na vyšší výkonnostný stupeň, aby sme lepšie zvládali náročné situácie. Ak nie sme z akéhokoľvek dôvodu schopní vlastnými silami takéto situácie zvládnuť v dostatočne krátkom čase, tak zostaneme stresu vystavení nadmerne dlho a stáva sa pre nás nepríjemnou, zdraviu škodlivou záťažou.

  Príčiny a následky stresu

  Príčinami stresu môžu byť aj negatívne emócie, nízke sebavedomie, spôsob uvažovania, nedostatok spánku a mnohé iné. Človek zažíva stres alebo vníma veci ako ohrozujúce v prípade ak je presvedčený, že jeho vlastné schopnosti nie sú dostatočne účinné na zvládanie prekážok a problémov, ktorým čelí alebo by čeliť mohol.

  Následky stresu – stres prebieha zároveň na úrovni psychickej aj telesnej a sám môže zhoršovať napríklad úzkostné stavy človeka, kvalitu spánku, dôležité telesné funkcie a dokonca i kvalitu vlasov či pleti. Dlhotrvajúci chronický stres negatívne vplýva aj na partnerské, rodinné a sociálne vzťahy, pracovný či iný výkon a na mnoho ďalších oblastí života.

  • Dohodnite si úvodnú konzultáciu

   Prekonzultuje riešenie Vášho problému s našim terapeutom osobne.

  Oblasti našej pomoci so stresom a zvládaním náročných situácií

  • Porucha prispôsobenia

   Nedostatočná schopnosť človeka účinne sa vysporiadať so náročnou situáciou, prispôsobiť sa okolnostiam alebo prijať nepriaznivú realitu.

  • Akútna stresová reakcia

   Prechodný stav, ktorý u človeka vzniká ako odpoveď na stres bez inej zrejmej psychickej príčiny či poruchy.

  • Posttraumatická stresová porucha (PTSD)

   Opakované prežívanie traumy v dotieravých spomienkach, v snoch alebo v nočných morách.

  Články v našom blogu