• Strachy a fóbie - Hypnóza a hypnoterapia HYPNOS

  Čo je strach a fóbia

  Strach je stav organizmu, ktorý je prirodzenou reakciou človeka na konkrétnu hrozbu. Strach umožňuje pripraviť telo i myseľ človeka na to, aby na ohrozenie nejako reagoval – útekom alebo bojom. Strach je okamžitou reakciu na náhlu hrozbu, na rozdiel od úzkosti, ktorá je skôr prípravou na možné ohrozenie. Bez strachu by sme neprežili. Mať občas primeraný strach je teda úplne normálne a užitočné. Problémom sa strach stáva, ak je príliš silný a núti človeka, aby sa vyhýbal určitým situáciám alebo veciam.

  Fóbia je zvláštna forma strachu, ktorý je neprimerane veľký vzhľadom na skutočnú hrozbu situácie, nie je možné sa ho úplne zbaviť vysvetľovaním alebo argumentmi. Tento strach nedokážeme ovládať vôľou a vedie k vyhýbaniu sa situáciám, v ktorých sa dá očakávať. Fóbie môžu byť spôsobené silnou traumou z minulosti, závažným stresom, sériou ohrozujúcich alebo negatívnych zážitkov, a dokonca i “prenosom” iného človeka (napr. rodič, súrodenec, atď.).

  Pre všetky fóbie je spoločné to, že zážitok silného strachu je najreálnejší keď sa človek cíti byť “mimo kontroly” v konkrétnych záťažových situáciách a zároveň je nútený venovať veľa pozornosti a úsilia tomu, aby sa vyhol všetkému, čo by mohlo spustiť nepríjemné pocity spojené s fóbiou. Fóbia je tiež často označovaná ako „strach zo strachu“, pretože ľudia trpiaci fóbiou sa veľmi obávajú nepríjemných telesných pocitov a emocionálnych stavov, spojených s fóbiou.

  Obvyklé príznaky fóbie

  Obvyklé príznaky spojené s fobickou reakciou sú zvýšené potenie, zrýchlené dýchanie, búšenie srdca, pocit paralyzovania, “motýle v žalúdku”, pocit zovretia alebo tlaku na hrudi a ďalšie. Ak pociťujete naraz jeden alebo viac uvedených príznakov, pokiaľ sa stanú naučenou formou vašej reakcie (zvykom), keď vás začnú obťažovať a zaťažovať, potom ich treba začať vnímať ako skutočný problém, ktorý je potrebné čo najskôr riešiť.

  Strachy a fóbie riešime hypnoterapiou a hypnózou

  Cieľom hypnoterapie prirodzene nie je úplné odstránenie strachu. Ten v zdravej miere potrebujeme na to, aby sme boli schopní predchádzať bežným hrozbám. Našou úlohou je pomôcť vám dosiahnuť trvalú kontrolu nad strachom, aby viac neznižoval kvalitu vášho života. A práve na to sa zameriavame s využitím účinnej hypnoterapie.

  Každú fóbiu je možné zaradiť k niektorému z nasledujúcich troch typov fóbií. Ak hľadáte riešenie vášho problému, prejdite na stránku tej skupiny, ktorej sa váš problém týka alebo si priamo dohodnite bezplatnú konzultáciu, kde to spoločne určite zistíme.

  • Dohodnite si úvodnú konzultáciu

   Prekonzultuje riešenie Vášho problému s našim terapeutom osobne.

  Pomáhame pri týchto typoch fóbií

  • Agorafóbia

   Neprimerane veľký strach súvisiaci s pobytom na určitom mieste, s nadmerným pozorovaním svojho zdravia a obavou zo zamdlenia na verejnosti.

  • Sociálna fóbia

   Nadmerný strach z posudzovania inými ľuďmi, neprimerané obavy z kritiky, znížená sebadôvera v spoločenskom kontakte.

  • Špecifická fóbia

   Silný iracionálny strach z konkrétnych situácií, zvierat, vecí, miest a podobne, ktorý nie je možné vôľou zmierniť.

  Články v našom blogu