• Sociálna fóbia - Hypnóza a hypnoterapia HYPNOS

  Čo je sociálna fóbia

  Sociálna fóbia je označenie pre skupinu fóbií, ktorých typickými znakmi sú strach z posudzovania inými ľuďmi, nadmerné obavy z kritiky, znížená sebadôvera v spoločenskom kontakte.

  Človek trpiaci sociálnou fóbiou často pociťuje typické obavy: druhí sa na mňa dívajú, znemožním sa, strapním sa, vysmejú sa mi, budem sa chovať neprirodzene, pomyslia si o mne niečo zlé, uvidia na mne aký som nervózny a podobne.

  Záťažové situácie pri sociálnej fóbii sú pomerne rôznorodé – byť stredobodom pozornosti, večierky, schôdzky, jednania, nákupné centrá a obchody, jedenie pred ľuďmi, hovoriť pred skupinou alebo pred autoritou, verejný prejav, „trápne ticho“ počas komunikácie, telefonovanie a iné.

  Typické príznaky sociálnej fóbie sú hanblivosť, ostýchavosť, znížené sebavedomie v spoločenských situáciách, porovnávanie sa, perfekcionizmus, červenanie, nadmerné potenie a chlad rúk, tras rúk, zovretie hrdla (hrča v krku), neschopnosť hovoriť, náhle krátkodobé ohraničené začervenianie kože, najmä na krku a mnoho ďalších. Človek trpiaci sociálnou fóbiou je niekedy presvedčený, že niektorý z uvedených znakov je jeho prvoradým problémom.

  • Dohodnite si úvodnú konzultáciu

   Prekonzultuje riešenie Vášho problému s našim terapeutom osobne.

  Súvisiace témy

  • Generalizovaná úzkosť

   Pretrvávajúca úzkosť, ktorá nie je obmedzená len na určité okolnosti života alebo prostredie.

  Ďalšie typy fóbií

  • Agorafóbia

   Neprimerane veľký strach súvisiaci s pobytom na určitom mieste, s nadmerným pozorovaním svojho zdravia a obavou zo zamdlenia na verejnosti.

  • Špecifická fóbia

   Silný iracionálny strach z konkrétnych situácií, zvierat, vecí, miest a podobne, ktorý nie je možné vôľou zmierniť.

  Články v našom blogu