• Posttraumatická stresová porucha - PTSD - Hypnóza a hypnoterapia HYPNOS

  Čo je posttraumatická stresová porucha

  Posttraumatická stresová porucha je odpoveďou na stresujúcu, mimoriadne ohrozujúcu alebo katastrofickú udalosť alebo situáciu, ktorá dokáže zapríčiniť prenikavé utrpenie takmer každému človeku.

  PTSD vzniká po krátkej alebo dlhotrvajúcej traume, ktorej príznaky pretrvávajú alebo sú oneskorené, s časovým odstupom niekoľkých týždňov až mesiacov.

  Príznaky posttraumatickej stresovej poruchy sú epizódy opakovaného prežívania traumy v dotieravých spomienkach (spätné záblesky), v snoch alebo v nočných morách. U postihnutých pretrváva pocit “umŕtvenia” a citového otupenia, stránia sa iných ľudí, nereagujú adekvátne na okolie a vyhýbajú sa všetkému, čo im pripomína traumu.

  • Dohodnite si úvodnú konzultáciu

   Prekonzultuje riešenie Vášho problému s našim terapeutom osobne.

  Podobné problémy

  • Akútna stresová reakcia

   Prechodný stav, ktorý u človeka vzniká ako odpoveď na stres bez inej zrejmej psychickej príčiny či poruchy.

  • Porucha prispôsobenia

   Nedostatočná schopnosť človeka účinne sa vysporiadať so náročnou situáciou, prispôsobiť sa okolnostiam alebo prijať nepriaznivú realitu.

  Články v našom blogu