• poruchy-prijmu-potravy-hypnoza-hypnoterapia-hypnos

  Čo sú poruchy príjmu potravy

  Poruchy príjmu potravy sú neželané odchýlky v správaní človeka v oblasti stravovania. Obvyklým znakom porúch príjmu potravy je neschopnosť, nevôľa alebo nedostatočná vôľa človeka zmeniť toto sebapoškodzujúce správanie. Ich následkom najčastejšie býva chorobný nárast alebo pokles telesnej hmotnosti, veľmi špecifické nároky na výber potravín alebo snaha o dokonalé telo.

  Hypnoterapia pri poruchách príjmu potravy

  Zdravé stravovanie je veľmi dôležitou súčasťou kvalitného života každého človeka. Úspešné vyriešenie problémov s príjmom potravy si obvykle vyžaduje komplexnejší prístup. Ak chceme, aby sa pri dosahovaní nápravy dostavil želaný a trvalý výsledok, je potrebné zohľadniť špecifické podmienky vášho života. V Centre HYPNOS vnímame problém každého klienta absolútne individuálne a terapiu vždy prispôsobíme vašim aktuálnym schopnostiam a možnostiam s jediným cieľom – efektívne pomôcť.

  Chápeme, že môžete byť unavení alebo frustrovaní z toho, že váš problém riešite už dlho, vyskúšali ste rôzne metódy a stále ste nedosiahli očakávané zlepšenie. Pomoc v Centre HYPNOS je skutočne iná. Našou snahou je pomôcť vám dosiahnuť želané zmeny príjemným, zmysluplným a hlavne zdravým spôsobom, ktorý vás bude dlhodobo tešiť. Konečným cieľom našej pomoci je vytvoriť u vás správne a trvalé stravovacie návyky, a tým zvýšiť celkovú kvalitu vášho života. Môžete objaviť úplne nový a veľmi pozitívny postoj k stravovaniu, znovu nadobudnúť stratené sebavedomie a získať uznanie okolia.

  Oblasti našej pomoci pri poruchách príjmu potravy

  • Prejedanie záchvatové

   Nárazové jedenie veľkých porcií jedla súvisiace s prežívaním stresu, negatívnych pocitov alebo konkrétnych záťažových udalostí.

  • Prejedanie súvislé

   Súvislé jedenie veľkých porcií jedla bez zrejmej príčiny, v priebehu celého dňa a počas dlhšieho časového obdobia.

  • Nutkavé ujedanie

   Opakované jedenie malých dávok potravy, ktoré človek nedokáže vlastnou vôľou zastaviť alebo obmedziť.

  • Strata chuti do jedla

   Psychikou spôsobené významné zníženie záujmu o jedenie, odmietanie jedla, prípadne až odpor k jedlu.

  • Porucha zdravej výživy (ortorexia)

   Nadmerná zaujatosť zdravou stravou a vytvorenie si striktných zdravých stravovacích návykov.

  • Svalová dysmorfia (bigorexia)

   Tiež nazývaná Adonisov komplex. Človek si v porovnaní s ostatnými pripadá nedostatočne vyvinutý a drobný.

  • Mentálna anorexia

   Zámerná strata telesnej hmotnosti, ktorú človek sám vyvoláva a udržiava, hrôza z tučnoty a ochabnutého tela.

  • Mentálna bulímia

   Intenzívny záujem o kontrolu telesnej hmotnosti spojený s výrazným prejedaním a následným zvracaním.

  • Dávenie a zvracanie (psychogénne)

   Je spojené s inými psychickými problémami a súvisí s prežívanými emóciami alebo celkovým psychickým stavom.

  • Pica syndróm u dospelých

   Konzumácia látok alebo materiálov, ktoré nie sú výživné a netvoria prirodzenú stravu človeka.

  • Dohodnite si úvodnú konzultáciu

   Prekonzultuje riešenie Vášho problému s našim terapeutom osobne.

  Články v našom blogu