• Panická porucha - Hypnóza a hypnoterapia HYPNOS

  Čo je panická porucha

  Panická porucha, panická epizóda, panický záchvat, panický atak, panika, epizodická záchvatová úzkosť sú označenia pre záchvaty opakovaných náporov silnej úzkosti až paniky, ktoré obvykle prichádzajú náhle, nepredvídateľne a zvyčajne trvajú niekoľko minút. Panická porucha nie je naviazaná alebo obmedzená na žiadnu konkrétnu situáciu či okolnosti.

  Človek pri panickom záchvate prežíva veľmi intenzívne negatívne pocity, najmä strach zo straty sebakontroly, z toho, že sa udeje niečo hrozné, z infarktu, zo zamdlenia a zo smrti. Pri panickom záchvate vníma človek príznaky úzkosti omnoho intenzívnejšie, obvyklé je aj plytké a rýchle dýchanie a snaha prekonať pocit dusenia („rozdýchavanie“), celková slabosť najmä v dolných končatinách, žalúdočná nevoľnosť a pocity na zvracanie, zmenené vnímanie reálnosti okolia alebo samého seba a ďalšie.

  Typickou reakciou je snaha uniknúť zo situácie kde sa záchvat objavil, vyhľadanie lekárskej pomoci, pokusy o zistenie príčin vzniku záchvatu atď. Po záchvate často pociťuje ďalšie napätie, nepokoj a obavy z príchodu ďalšej panickej epizódy, prípadne smútok a sklamanie z nezvládnutia situácie.

  Panická porucha je častou súčasťou agorafóbie.

  • Dohodnite si úvodnú konzultáciu

   Prekonzultuje riešenie Vášho problému s našim terapeutom osobne.

  Súvisiace témy

  • Agorafóbia

   Neprimerane veľký strach súvisiaci s pobytom na určitom mieste, s nadmerným pozorovaním svojho zdravia a obavou zo zamdlenia na verejnosti.

  • Sociálna fóbia

   Nadmerný strach z posudzovania inými ľuďmi, neprimerané obavy z kritiky, znížená sebadôvera v spoločenskom kontakte.

  Ďalšie úzkostné poruchy

  • Generalizovaná úzkosť

   Pretrvávajúca úzkosť, ktorá nie je obmedzená len na určité okolnosti života alebo prostredie.

  Články v našom blogu