• Akútna stresová reakcia - Hypnóza a hypnoterapia HYPNOS

  Akútna stresová reakcia

  Akútna stresová reakcia je prechodný stav, ktorý u človeka vzniká ako odpoveď na fyzický a psychický stres bez inej zrejmej psychickej príčiny či poruchy. Prítomné bývajú aj telesné príznaky panickej úzkosti, ako sú búšenie srdca, potenie, sčervenenie.

  Akútna stresová reakcia zvyčajne pominie v priebehu niekoľkých hodín alebo dní. Po akútnej stresovej epizóde sa môže objaviť čiastočná alebo úplná strata pamäti.

  • Dohodnite si úvodnú konzultáciu

   Prekonzultuje riešenie Vášho problému s našim terapeutom osobne.

  Podobné problémy

  • Porucha prispôsobenia

   Nedostatočná schopnosť človeka účinne sa vysporiadať so náročnou situáciou, prispôsobiť sa okolnostiam alebo prijať nepriaznivú realitu.

  Články v našom blogu