• Agorafóbia - Hypnóza a hypnoterapia HYPNOS

  Čo je agorafóbia

  Agorafóbia je označenie pre skupinu fóbií, ktoré obvykle súvisia s pobytom na určitom mieste, s nadmerným pozorovaním svojho zdravia a obavou zo zamdlenia na verejnosti.

  Pri agorafóbii sa môže i nemusí prejaviť aj jej obvyklá druhotná črta – panická porucha. Agorafóbiu tiež niekedy sprevádzajú depresívne a obsedantné príznaky, neraz i príznaky sociálnej fóbie. Je obvyklé, že agorafobik pri silnejších formách agorafóbie spojených s panickou poruchou vytrvalo a opakovane popisuje do detailov svoje obavy, negatívne pocity a telesné príznaky. Mnohí agorafobici sa časom naučia záťažovým situáciám šikovne vyhýbať, a preto môžu niektorí pociťovať len relatívne slabú úzkosť.

  Typické záťažové situácie pri agorafóbii sú, opustenie domova, ale aj zostať doma sám, obchody, najmä státie v rade pri pokladni, priestory, odkiaľ nie je možné jednoducho a okamžite odísť, tlačenice a verejné priestory, ísť niekam bez mobilu, bez liekov proti úzkosti ak nie sú v blízkosti toalety, cestovanie vo vlakoch, autobusoch, lietadlách, lanovkách (hlavne bez sprievodu).

  Typické obavy pri agorafóbii sú zamdlenie (odpadnutie), infarkt alebo mŕtvica, zhoršenie zdravotného príznaku, ktorý aktuálne viac sleduje, nebude na blízku pomoc, nebude môcť okamžite odísť z nejakého miesta (z objektívnych príčin), cestovanie v hromadnej doprave, uviaznutie v zápche a pod.

  Typické telesné príznaky agorafóbie sú zrýchlené dýchanie, búšenie srdca, zvýšené potenie, pocit paralyzovania, “motýle v žalúdku”, pocit zovretia alebo tlaku na hrudi, pocit na zamdlenie a podobne.

  • Dohodnite si úvodnú konzultáciu

   Prekonzultuje riešenie Vášho problému s našim terapeutom osobne.

  Súvisiace témy

  • Panická porucha

   Záchvaty opakovaných náporov silnej úzkosti až paniky, ktoré obvykle prichádzajú náhle a nepredvídateľne.

  • Generalizovaná úzkosť

   Pretrvávajúca úzkosť, ktorá nie je obmedzená len na určité okolnosti života alebo prostredie.

  • Nutkavé myšlienky

   Vtieravé neutíchajúce nepríjemné myšlienky alebo predstavy, prípadne nekonečné zvažovanie možností.

  Ďalšie typy fóbií

  • Sociálna fóbia

   Nadmerný strach z posudzovania inými ľuďmi, neprimerané obavy z kritiky, znížená sebadôvera v spoločenskom kontakte.

  • Špecifická fóbia

   Silný iracionálny strach z konkrétnych situácií, zvierat, vecí, miest a podobne, ktorý nie je možné vôľou zmierniť.

  Články v našom blogu