• Porucha prispôsobenia – adaptačná porucha - Hypnóza a hypnoterapia HYPNOS

  Čo je porucha prispôsobenia

  Porucha prispôsobenia alebo adaptačná porucha je nedostatočná schopnosť človeka účinne sa vysporiadať s náročnou situáciou, prispôsobiť sa zmenám či okolnostiam alebo prijať nepriaznivú realitu. Porucha prispôsobenia je dlhšie trvajúci stav osobného utrpenia a emočného prežívania, ktorý bráni človeku v bežnom spoločenskom fungovaní.

  Môže ísť o situácie, kedy sa človeku narušili medziľudské vzťahy (rozchod, rozvod, ovdovenie a pod.), širšie sociálne istoty a hodnoty (sťahovanie), boli pre neho vážnym životným medzníkom alebo krízou (nástup do školy, narodenie dieťaťa, strata zamestnania, odchod do dôchodku a pod.) alebo ide o iné situácie, ktoré narušili harmóniu, bezpečie či istoty človeka. Relatívne často sa objavuje v puberte.

  Prejavy poruchy prispôsobenia môžu byť skľúčená nálada, úzkosť, strápenosť (alebo zmesi týchto príznakov), pocit neschopnosti zvládnuť situáciu, plánovať do budúcnosti, alebo pokračovať v súčasných pomeroch, obvyklé býva aj určité zhoršenie vo vykonávaní bežných denných činností.

  • Dohodnite si úvodnú konzultáciu

   Prekonzultuje riešenie Vášho problému s našim terapeutom osobne.

  Podobné problémy

  • Akútna stresová reakcia

   Prechodný stav, ktorý u človeka vzniká ako odpoveď na stres bez inej zrejmej psychickej príčiny či poruchy.

  Články v našom blogu