Telesné zdravie - Hypnóza a hypnoterapia HYPNOS

Psychika priamo vplýva na telesné zdravie

Za ostatných niekoľko desiatok rokov bolo v oblasti vplyvu ľudskej psychiky na telesné zdravie uskutočnených veľké množstvo rôznych vedeckých štúdií. Priniesli nespochybniteľné dôkazy o tom, že existuje priama spojitosť medzi vhodným ovplyvnením psychiky pacienta a priaznivými zmenami v jeho telesnom zdraví.

Vzájomné porovnanie použitých psychoterapeutických metód dokázalo, že moderná hypnoterapia právom patrí medzi najefektívnejšie spôsoby dosahovania pozitívnych zmien v tejto oblasti.

Hypnóza a hypnoterapia pri telesných problémoch

Pri telesných problémoch zameriavame pomoc na pozitívne ovplyvňovanie
1. priamo telesného problému alebo ochorenia a/alebo
2. súvisiacich faktorov (stres, strach, úzkosť, bolesť, nevoľnosť, hojenie, nadváha, fajčenie a pod.)

Pomôžeme Vám pri týchto telesných problémoch

Kožné problémy
Syndróm dráždivého čreva
Funkčná žalúdočná dyspepsia
Urýchlenie telesnej regenerácie
Manažment bolesti
Menopauza – zmiernenie prejavov
Nadmerné potenie
Syndróm nepokojných nôh
Tinnitus

  • Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

    Prekonzultuje riešenie Vášho problému s našim terapeutom osobne.

Upozornenie

Služby Centra hypnózy a hypnoterapie HYPNOS nemôžu byť a nie sú náhradou za riadnu zdravotnú starostlivosť! Ak máte alebo sa domnievate, že môžete mať zdravotné problémy, rozhodne ich vždy prekonzultujte s Vaším praktickým alebo odborným lekárom. Hypnoterapiu na účely zníženia bolesti poskytujeme výhradne s písomným súhlasom ošetrujúceho lekára.

Oblasti služieb Centra HYPNOS

Súvisiace články v našom blogu

Táto stránka používa cookies.

Prosím potvdte, či s používaním cookies súhlasíte. Ak domietnete, budete poračovať v prezeraní našej stránky bez toho, aby boli akékoľvek údaje posielané tretím stranám.