Psychika, emócie a správanie - Hypnóza a hypnoterapia HYPNOS

Čo sú problémy s psychikou, emóciami a správaním

Problémy s psychikou, emóciami a správaním sa prejavujú rôznymi neželanými zmenami v duševnej oblasti, nevhodnom konaní alebo telesnými príznakmi. Z prevažnej časti sú spôsobené psychikou.

Človek sa dlhší čas po psychickej stránke necíti dobre alebo nie je schopný potrebného psychického alebo ani fyzického výkonu. Tento stav mu významne bráni v normálnom fungovaní, znižuje kvalitu jeho života a v niektorých prípadoch dokonca zmení telesné funkcie alebo priamo zhorší telesné zdravie. V niektorých prípadoch môžu mať tieto stavy za následok aj problémy v partnerskom, sociálnom či pracovnom živote človeka.

Pomoc s psychikou, emóciami a správaním v Centre HYPNOS

Hypnóza, resp. hypnoterapia ako metóda pomoci, je účinná pri tých problémoch s psychikou, emóciami a správaním, ktoré majú psychogénny pôvod, čiže je možné predpokladať, že sú zapríčinené samotnou psychikou človeka. Konkrétnejšie ide o spôsob jeho vnímania, uvažovania a konania, spoločne s tým, čomu je v živote vystavený a čo vnútorne prežíva.

  • Dohodnite si úvodnú konzultáciu

    Prekonzultuje riešenie Vášho problému s našim terapeutom osobne.

Oblasti našej pomoci s psychikou, emóciami a správaním

Súvisiace články v našom blogu