Priebeh hypnózy a časté otázky - Hypnóza a hypnoterapia HYPNOS

Ako prebieha hypnóza v Centre HYPNOS

Pri využívaní hypnózy sme v Centre HYPNOS za každých okolností veľmi profesionálni, trpezliví a ohľaduplní. Chápeme vaše prípadné obavy a radi vás celým procesom prevedieme bez stresu a v úplnom pokoji. Priebežne vás detailne oboznamujeme s tým, čo práve robíme a aké pozitívne zmeny to prinesie.

Vaša prvá hypnóza

Ak podstupujete u nás hypnózu po prvýkrát, tak vám najskôr dostatočne vysvetlíme čo je hypnóza, ako to prebieha a uistíme sa, že ste všetko správne pochopili. Ak by ste mali nejaké obavy alebo nesprávne očakávania, rozptýlime ich ešte skôr ako budeme pokračovať. Priebežne testujeme mieru vašej hypnability, zoznámime vás s tým, čo budete počas hypnózy robiť vy a čo je zasa našou úlohou. Keď ste pripravení, prechádzame k samotnej hypnóze.

Priebeh hypnózy

Zvolíme pre vás vhodnú metódu uvedenia do hypnózy, ktorú vaša myseľ jednoducho zvládne. Po uvedení do hypnózy ešte niekoľko minút prehlbujeme hypnotický stav.

Po tom ako sa uistíme, že sme dosiahli potrebnú úroveň hypnotického stavu a začíname postupne vykonávať všetky potrebné pozitívne zmeny vo vašej podvedomej mysli, s využitím tých najefektívnejších hypnotických techník. Celý tento proces je úplne prirodzený a ako potvrdzujú tí, ktorí už hypnózu zažili, aj veľmi príjemný a upokojujúci.

Po uvedení do hypnózy sú hlavným nástrojom hypnoterapeuta jeho slová a spôsob vyjadrovania, teda to čo hovorí, ako to hovorí a dokonca i to, na ako dlho sa odmlčí. Preto využívame všetky dôležité princípy sugescií a hypnotického jazyka, ktoré plne prispôsobujeme prirodzenému chápaniu vašej mysle. Čím viac hovoríme prirodzeným jazykom vašej mysle, tým lepšie vaša myseľ rozumie významu našich slov a dokáže sa tak upriamiť na vykonanie pozitívnych zmien.

Ukončenie hypnózy

Po splnení nášho cieľa vás z hypnotického stavu preberieme späť do stavu plnej bdelosti a vedomej pozornosti. Na záver spolu zhodnotíme, ako hypnóza prebiehala, aké ste mali pocity a nové vlastné skúsenosti.

Zistite viac o hypnóze v Centre HYPNOS

Časté otázky o hypnóze

 • Čo je hypnóza? Ako funguje?

  Hypnóza je prirodzený fyziologický stav, pri ktorom dochádza k dočasnej zmene vnímania, prežívania, správania, myslenia a pamäte, ale najmä k zvýšenej vnímavosti k sugescii. Tento zmenený stav vedomiaumožní hypnotizovanému, aby sa dočasne vzdal orientácie na vonkajšiu realitu a kritického úsudku a dovolil hypnotizérovi, aby usporiadal jeho zážitky bez ohľadu na subjektívnu zmysluplnosť sugescií.

 • Čo je sugestibilita

  Sugestibilita je miera vnímavosti človeka. Zvýšená sugestibilita v hypnóze znamená, že hypnotizovaný človek je pripravený preberať tvrdenia hypnotizéra a meniť ich bez kritického zvažovania na vlastné zážitky, postoje, presvedčenia a automatické správanie. Zvýšená sugestibilita je častá aj v bežnom živote, keď človek s ohľadom na autority alebo okolnosti automaticky potláča vlastný kritický postoj k prijímaným informáciám (u lekára, v kostole a pod.).

 • Čo je hypnabilita

  Hypnabilita je individuálna schopnosť človeka vstúpiť do hypnózy, do hypnotického stavu. Maximálna hĺbka hypnózy, do ktorej sa človek dokáže za optimálnych podmienok dostať, je označovaná ako základná hypnabilita.

 • Čo je indukcia do hypnózy?

  Jedná sa o spôsob vyvolania resp. navodenia hypnotického stavu u hypnotizovaného človeka. Existuje mnoho spôsobov navodenia hypnózy. Pre účely hypnoterapie je dôležité, aby bola použitá taká indukčná metóda, ktorá najviac vyhovuje potrebám a aktuálnemu stavu klienta.

 • Naozaj hypnóza funguje?

  Iste, funguje. Účinnosť hypnózy bola už mnoho krát dostatočne preukázaná. v mnohých štúdiách renomovaných vedcov a inštitútov. Tisíce profesionálnych hypnoterapeutov sa tešia všade vo svete teší rastúcemu záujemu o ich služby. V štátoch ako je Veľká Británia, Írsko, USA, Kanada, Austrália a mnoho ďalších sa stala štandardným a obľúbeným spôsobom riešenia problémov.

 • Je možné zhypnotizovať každého človeka?

  Zhypnotizovaný môže byť každý človek, ktorý sa je na základe svojej psychickej kondície schopný koncentrovať a nasledovať inštrukcie hypnotizéra. Je len malá alebo žiadna pravdepodobnosť úspešnej indukcie do hypnózy u ľudí trpiacich istými formami mentálnej retardácie a/alebo výrazne zníženou schopnosťou koncentrácie.

 • Pre koho nie je hypnóza vhodná?

  Hypnóza nie je vhodná pre ľudí trpiacich psychózou (napr. schizofrénia, paranoja a pod.). Ďalej nie je vhodná pre ľudí s problémami, ktorých súčasťou je výrazné odpútanie od reality, ťažšie formy závislosti od užívania psychotropných látok (alkohol, drogy), silné depresívne stavy a sklony k fyzickému sebapoškodzovaniu. Takéto problémy musia byť liečené odborným lekárom – psychiatrom.

 • Rozhoduje vek hypnotizovaného?

  Ľudia môžu byť hypnotizovaní v každom veku. Vo veku 12-20 rokov je však ľudská myseľ najviac prístupná fantáziám a má tiež schopnosť uplatniť túto vlastnosť pri dosahovaní pozitívnych zmien v hypnóze.

 • Kto je ideálnym subjektom na hypnózu?

  Sú to ľudia, ktorí túžia zažiť hypnózu a byť hypnotizovaní, sú schopní sústrediť sa, necítia strach či nedôveru, sú ochotní spolupracovať a riadiť sa pokynmi hypnotizéra.

 • Je možné niekoho zhypnotizovať proti jeho vôli?

  Pri hypnoterapii v Centre HYPNOS si je klient vždy plne vedomý a výslovne súhlasí s tým, že bude hypnotizovaný a za akým účelom. Veď prečo by niekto chodil na hypnoterapiu a platil si za ňu s tým, že sa bude vedome brániť hypnóze? 🙂

 • Je zhypnotizovaný človek v úplnej moci hypnotizéra?

  Nie. Počas hypnózy človek nestráca kontrolu nad svojimi schopnosťami ani sebou samým. Navyše v hypnóze neurobí nič, čo by nebol ochotný urobiť za bdelého stavu.

 • Môže hypnóza nejako ublížiť?

  Hypnóza, ako zmenený stav mysle, sama o sebe uškodiť nemôže. Tak ako nemôže človeku ublížiť stav prirodzeného spánku či stav bdelosti, tak nemôže ublížiť ani hypnotický stav. Naopak, samotný hypnotický stav je pre zdravie človeka veľmi prospešný a užitočný.

 • Môže sa môj stav po hypnoterapii zhoršiť?

  Často odpovedáme na otázku, či sa môže psychický stav po hypnoterapii zhoršiť, alebo či sa neodhalia/nevyplavia nejaké skryté problémy. Cieľom hypnoterapie je práve tieto príčiny problémov naprávať a dosahovať pozitívne zmeny. Po hypnóze sa teda v niektorých prípadoch môžete na nejaký čas (niekolko hodín, prípadne 1-2 dni) cítiť inak ako bežne, ale objektívne sa Váš stav určite nezhorší.

 • Keď budem v hypnóze, budem spať?

  Nie. Počas hypnózy človek nespí ani nie je v bezvedomí, takže sa vlastne ani nemá z čoho zobudiť. Množstvo vedeckých štúdií formou moderných diagnostických techník potvrdilo, že aktivita mozgu v hypnotickom stave sa od stavu spánku preukázateľne odlišuje. Nie je prirodzene vylúčené, že za určitých okolností (výrazná únava) môže zhypnotizovaný človek spontánne prejsť do normálneho spánku. Skúsený hypnotizér to veľmi skoro dokáže rozoznať a klienta zobudí klasickým spôsobom.

 • Je možné, že sa z hypnózy nezobudím?

  Nie. Z hypnotického stavu vedú len 2 cesty – človek buď precitne do bdelosti alebo normálne zaspí. Mylná domnienka, že sa človek z hypnózy nemusí prebrať, nebola nikdy dokázaná. Ak by to bola pravda, nebola by hypnoterapia nikdy uznaná ako jedna z alternatívnych terapeutických metód, v zahraničí bežne využívaná aj klasickou medicínou ako podporná liečba. Z hypnózy využívanej pri hypnoterapii môže kedykoľvek sám spontánne vrátiť do plne bdelého stavu. Ak to sám neurobí, tak len preto, lebo tento stav je veľmi príjemný a prirodzený.

 • Ako budem vedieť, že som bol v hypnóze?

  Veľmi častá otázka. Hypnotický stav je pre človeka skutočne tak prirodzený, že občas môže viesť k pocitom, že v hypnóze ani nebol. Profesionálny hypnoterapeut však dokáže klientovi poskytnúť hneď niekoľko spoľahlivých dôkazov.

 • Budem si pamätať, čo sa počas hypnózy udialo?

  Záleží to na klientovi, na hĺbke hypnotického stavu a dokonca aj na tom, čo sa v rámci terapie rieši. Keďže sa v hypnóze riešia najmä zmeny na podvedomej úrovni, nie je dôležité, či si klient vedome vybavuje obsah hypnózy alebo nie. Sú situácie, v ktorých môže terapeut spomienky na to, čo sa deje v hypnóze posilniť a inokedy zasa oslabiť.

 • Môžem v hypnóze urobiť niečo trápne?

  To je subjektívne, záleží od toho, čo považujete za trápne. Človek sa v hypnóze bežne smeje, mračí sa alebo plače, odkašle si, poškriabe sa, občas dokonca aj jemne chrápe. To je bežnou súčasťou práce profesionálneho terapeuta, ktorý je týmto veciam veľmi chápavý a tolerantný. Určite ale nebude kotkodákať ani krochkať, ako to občas môžete vidieť v televíznych show, čo je prirodzene skôr herecký výkon hypnotizovaného ako bežná prax.

 • Môžem v hypnóze prezradiť niečo dôverné?

  Človek v hypnóze neurobí nič, čo by nebol s ohľadom na svoje morálne zásady a bezpečnosť ochotný urobiť aj v bdelom stave. Veríme, že žiadny profesionálny hypnoterapeut by sa o takéto praktiky ani nepokúšal.

 • Je hypnóza iba iným názvom pre relaxáciu?

  Nie. Keď ľudia podstupujú hypnózu po prvý raz, často si až neskôr uvedomia, že sa cítia veľmi uvoľnene. Obvykle sa uvoľnia ešte omnoho hlbšie ako obvykle. To viedlo k tvrdeniu, že hypnóza nie je nič viac než hlboká relaxácia. Ale vedecké štúdie preukázali, že hypnóza je niečo viac než odpočinok. Napríklad to, že po hypnóze zostane srdcová frekvencia zostáva pomalšia po dlhšiu dobu ako po bežnej relaxácii. Pri tzv. okamžitom uvedení do hypnózy, ktoré trvá menej ako 4 sekundy, nastáva okamžitá hlboká relaxácia tela ako následok resp. sprievodný jav navodenia hypnotického stavu.

 • Je rozdiel medzi hypnózou a afirmáciami?

  Je pravdou, že hypnóza a afirmácie používajú podobný jazyk. Hypnóza má tú výhodu, že je schopná komunikovať s podvedomím obojsmerne. Afirmácie sa len snažia prehovárať k podvedomiu, ale nedokážu uvoľňovať a získavať priame odpovede z podvedomia. Je tiež rozdiel medzi post-hypnotickými sugesciami a afirmáciami. Pri post-hypnotických sugesciách sú účinky obvykle priamejšie, konkrétnejšie a majú rýchlejší nástup účinku.

 • Môže byť hypnóza návyková?

  Nie viac ako na masáž, meditáciu či inú formu uvoľnenia tela a mysle. Áno, je to veľmi príjemný stav, do ktorého sa ľudia veľmi radi vracajú. Ale určite to dokážu vedome ovládať.

Články o hypnóze