Priebeh hypnoterapie a časté otázky - Hypnóza a hypnoterapia HYPNOS

Prebieh hypnoterapie v Centre HYPNOS

V Centre HYPNOS nám úprimne záleží nám na tom, aby ste mali ucelenú predstavu o spôsobe a priebehu našej pomoci ešte pred tým, ako sa rozhodnete terapiu absolvovať. Pri riešení problémov týkajúcich sa ľudskej psychiky je vždy potrebné vziať do úvahy niekoľko dôležitých okolností, ktoré si najlepšie odkomunikujeme osobne. Preto poskytujeme každému záujemcovi o naše služby úvodnú osobnú konzultáciu.

Úvodná konzultácia

Termín úvodnej konzultácie si dohodnite cez kontaktný formulár. Keď už termín máte, je prospešné napísať si niekoľko poznámok o tom, čo by ste chceli terapeutovi povedať, aby ste na nič dôležité nezabudli.

V priebehu úvodnej konzultácie spoznáte hypnoterapeuta osobne, zoznámite ho s vašim problémom, objasníte si možnosti a vzájomné očakávania, odpovie na všetky vaše otázky a navrhne spôsob riešenia vášho problému a odporučí počet stretnutí potrebných na dosiahnutie požadovaného výsledku.

Na záver sa na základe získaných informácií sa môžete sami rozhodnúť, či máte záujem terapiu absolvovať.

Priebeh hypnoterapie

Prvé terapeutické stretnutie obvykle venujeme diagnostike, pochopeniu vašej situácie a vytvárame si detailný a celkový obraz o vašom probléme. Nemusíte mať žiadne obavy, ak neviete váš problém dostatočne vysvetliť či opísať. Ochotne vám s tým pomôžeme. Spoločne si prejdeme všetky súvisiace oblasti vášho života a určite nájdeme tie dôležité faktory, ktoré mali na vznik alebo udržiavanie problému negatívny vplyv.

Na základe týchto informácií si spoločne stanovíme konkrétne terapeutické ciele v súlade s vašimi potrebami a očakávaniami. Hypnoterapeut následne vyberie pre vás najvhodnejšie terapeutické techniky a vytvorí plán terapie.

Ďalšie terapeutické stretnutia prebiehajú v rozmedzí 1 až 2 týždňov. Obsah terapeutických stretnutí závisí na tom, čo je cieľom každého z nich. Môže obsahovať hypnotické procedúry alebo psychoedukáciu, ale najčastejšie je to kombinácia oboch. V rámci psychoedukácie vás naučíme všetky dôležité terapeutické techniky, vďaka ktorým budete môcť neskôr svoj stav priaznivo ovplyvňovať vy sami aj po skončení terapie.

Ukončenie hypnoterapie

Na záver terapie spoločne zhodnotíme to, ako sa nám podarilo vyriešiť váš problém a poskytneme vám užitočné rady, ktoré vám pomôžu v ďalšom zlepšovaní kvality vášho života.

Zistite viac o variantoch hypnoterapie alebo o terapeutickom prístupe.

Časté otázky o hypnoterapii

 • Aký je rozdiel medzi hypnózou a hypnoterapiou?

  Hypnóza a hypnoterapia nie je to isté, aj keď spolu úzko súvisia. Hypnóza je metódou dosahovania zmien na podvedomej úrovni a účinným nástrojom hypnoterapeuta. Moderná hypnoterapia predstavuje ucelený štandardizovaný proces riešenia problému a pomoci klientovi s využitím hypnózy.

 • Je hypnoterapia účinná?

  Pri využití hypnoterapie v oblasti pomoci ľudom trpiacim rôznymi psychickými i telesnými problémami boli množstvom vedeckých štúdií opakovane preukázané veľmi dobré a nadpriemerné výsledky. Sú ich desaťtisíce a veľmi ľahko ich nájdete aj na internete.

 • Je hypnoterapia všade rovnaká? Ak nie, čím sa líši?

  Hypnoterapia nie je všade rovnaká a líši sa v mnohých smeroch. Účinnosť hypnoterapie nezáleží totiž len od hypnotických techník. Veľmi dôležité sú celkové terapeutické znalosti a schopnosti terapeuta, ktorému sa zveríte do rúk. Hypnoterapia v Centre HYPNOS je veľmi špecifická. Kombinujeme celostný pohľad na problémy s rôznymi druhmi hypnózy a terapeutických prístupov.

 • Pomáha hypnoterapia aj keď človek neverí, že to funguje?

  Áno, dokáže. Prirodzene veľmi závisí od miery nedôvery a prípadného strachu. Úroveň dôvery klienta pri hypnoterapii má istú mieru vplyvu na dosahovanie pozitívnych zmien. Bežnou súčasťou našej pomoci je aj zvyšovanie dôvery a motivácia klienta k tomu, aby bral do úvahy hlavne tie spoľahlivé a overené informácie o možných následkoch hypnózy na jeho psychiku. Ak však zistíme, že nedôvera klienta k hypnoterapii dosahuje mieru, ktorá by mohla brániť splneniu terapeutických cieľov, tak mu odporučíme inú formu pomoci.

 • Pri ktorých problémoch hypnoterapia nepomôže?

  Hypnoterapia má tiež svoje obmedzenia. Rozhodne nedokáže pomôcť v prípadoch, že sa jedná o psychické poruchy zaradené medzi psychózy, psychické problémy organického pôvodu alebo telesné problémy, na ktoré má psychika len malý alebo žiadny vplyv. Uvedené problémy je potrebné riešiť klasickou medicínou.

 • Prečo je dôležitá prax založená na dôkazoch?

  Prax založená na dôkazoch určuje, akými metódami, technikami a postupmi vám bude pomoc poskytnutá. Ak máte záujem svoj problém skutočne vyriešiť, mali by ste sa spoľahnúť len na také metódy a techniky, ktorých účinnosť bola opakovane preukázaná dôveryhodnými vedeckými štúdiami.

 • Používate pri hypnoterapii aj regresnú hypnózu?

  Áno, využívame aj regresnú hypnózu. U nás je však posun späť v čase vždy ohraničený len do skorších období tohto života klienta. Regresná hypnóza je dôležitým nástrojom regresnej hypnoterapie a hypnoanalýzy v prípadoch, keď nie je dostatočne zrejmá príčina problému.

 • Poskytujete hypnózu s návratom do minulých životov?

  Nie. Naozaj nemáme v úmysle sklamať priaznivcov tohto prístupu, len cítime povinnosť dôrazne upozorniť na fakt, že miera účinnosti a spoľahlivosti takéhoto spôsobu riešenia problémov nebola nikdy preukázaná. V Centre HYPNOS nám úprimne záleží na tom, aby sme vám mohli mieru účinnosti našich postupov zmysluplne preukázať.

 • Garantujete výsledky hypnoterapie?

  V Centre HYPNOS plne garantujeme našu odbornosť a kvalitu poskytovaných služieb. Na dosahovanie želaných zmien však veľkou mierou vplývajú rôzne špecifické faktory, ako sú osobnostné rysy klienta, charakter a hĺbka problému, záujem a miera spolupráce klienta a podobne. Preto nie je možné z našej strany jednostranne zaručiť výsledok terapie. Garantujeme klientom to, že z našej strany robíme pre dosiahnutie pozitívnych zmien a vyriešenie ich problémov vždy maximum.

 • Spolupracujete s psychológmi a lekármi?

  Áno. Našim základným poslaním je poskytovať klientom tú najlepšiu možnú pomoc, ale zároveň neprekračovať naše odborné kompetencie. Keď si to stav klienta vyžaduje, ochotne a bez váhania mu odporučíme, aby s daným problémom navštívil svojho praktického či odborného lekára. Teší nás, že stále viac odborníkov si uvedomuje reálnu pomoc, ktorú sme poskytli ich pacientom a sme radi, že nás odporúčajú ďalším pacientom.

 • Prečo mám absolvovať hypnoterapiu práve u vás?

  Odpoveď nájdete na tu: 10 dôvodov, prečo si vybrať Centrum HYPNOS
  (v spodnej časti tej stránky). Najlepšiu odpoveď získate, ak využijete úvodnú konzultáciu a prídete sa presvedčiť osobne.

 • Aká je cena stretnutia alebo terapie?

  Dôležitejšia ako cena jedného stretnutia je však celková cena terapie, ktorú je potrebné absolvovať, aby ste svoj problém natrvalo vyriešili. V rámci úvodnej konzultácie Vám poskytneme odhad počtu sedeni, potrebných na dosiahnutie pozadovaného výsledku, a tým aj odhad celkovej ceny terapie.

 • Prepláca vaše služby zdravotná poisťovňa?

  Nie. Naše služby sú alternatívnou formou pomoci. Neposkytujeme služby psychológa podľa §199/1994 Z.z. ani zdravotnú starostlivosť podľa §578/2004 Z.z.. Preto nie je možné, aby naše služby hradila zdravotná poisťovňa.

 • Koľko stretnutí je obvykle potrebných?

  Počet stretnutí potrebných na vyriešenie problému a dosiahnutie želaného stavu je veľmi individuálny. Záleží od charakteru a intenzity samotného problému, od možností a ochoty klienta dostatočne spolupracovať na procese zmeny a ovplyvňuje to mnoho ďalších špecifických faktorov.

 • Ako často sú stretnutia organizované?

  Termíny stretnutí, ich frekvenciu a obsah sa dohodnú na úvodnom stretnutí alebo v priebehu terapie tak, aby vyhovovali obom stranám. Časový plán stretnutí by mal podporovať pozitívny účinok terapie. Stretnutia sú obvykle organizované v týždenných intervaloch.

 • Je potrebné sa objednať alebo môžem rovno prísť?

  Na prvé stretnutie v Centre HYPNOS je potrebné sa vopred objednať. Najlepším spôsobom je využiť tento formulár.

 • Aký čas pred začiatkom stretnutia je najlepšie prichádzať?

  S rešpektom k iným klientom veľmi oceníme, ak na dohodnutý termín prídete najskôr 3-5 minút pred začiatkom vášho stretnutia

 • Ako sa mám pripravovať na stretnutia?

  Úspešnosť a dĺžka hypnoterapie prirodzene do značnej miery závisí na tom, ako poctivo sa klient pripravuje na jednotlivé stretnutia. Všetky dôležité informácie vám poskytneme ešte pred začiatkom terapie.

 • Čo keď budem na stretnutie meškať?

  Keď si uvedomíte, že budete na stretnutie meškať viac ako 10 minút, oceníme ak nám dáte telefonicky vedieť. Ak budete meškať aj viac, stretnutie ešte stále môžete v rámci vyhradeného času absolvovať.

 • Čo keď nebudem môcť prísť na stretnutie?

  Ak zistíte, že nemôžte prísť na dohodnuté stretnutie, ihneď nás o tom informujte. V závislosti od toho, aký čas pred stretnutím nás budete informovať, stretnutie buď preložíme na iný termín alebo budeme postupovať v súlade s dohodnutými podmienkami hypnoterpie.

 • Čo ak práve užívam antidepresíva?

  Vo väčšine prípadov užívanie antidepresív prekážkou nie je. Ak by ste s užívaním antidepresív práve začínali, posúdime váš prípad individuálne.

 • Čo ak už chodím k psychológovi?

  Pre objektívne posúdenie výsledkov hypnoterapie je vhodnejšie absolvovať ju samostatne. Ak však cítite potrebu riešiť svoj problém iným spôsobom ako doteraz, môžete využiť úvodnú konzultáciu v Centre HYPNOS a príďte sa poradiť osobne.

 • Mám sa poradiť o terapii u vás so svojim psychiatrom?

  Ak cítite potrebu túto vec so svojim lekárom konzultovať, pokojne tak urobte. Určite mu pri tom spomeňte, že Centrum HYPNOS má odborný prístup založený na dôkazoch – to je pre jeho názor dôležité. Ak by mal váš lekár odmietavé stanovisko, požiadajte ho o podrobnejšie vysvetlenie jeho postoja.

 • Poskytujete hypnoterapiu aj cez víkendy a sviatky?

  Ľutujeme, ale počas víkendov a sviatkov terapiu neposkytujeme. Počas víkendov a sviatkov aj my trošku oddychujeme 🙂

 • Môžete mi vystaviť ospravedlnenku do práce / školy?

  Naše služby sú alternatívnou medicínou, preto nemáme možnosť vystavovať ospravedlnenky tak ako klasické zdravotnícke zariadenie. Radi Vám však poskytneme potvrdenie o absolvovaní terapie v prípade, že ho Váš zamestnávateľ resp. škola budú ochotní akceptovať.

 • Na vašej stránke som svoj problém nenašiel, čo ďalej?

  Využitie hypnoterapie je naozaj veľmi široké a nie je v našich silách uviesť na internetovej stránke menovite všetky konkrétne problémy, s ktorými vám vieme pomôcť. Ak máte nejaký problém, napíšte nám konkrétnejšie o tom, ako sa prejavuje, v akých situáciách, ako dlho trvá a všetko čo považujete za dôležité napísať. Ochotne vám odpovieme.

 • Neviem, čo mi je. Len potrebujem pomoc. Mám sa ozvať?

  Určite áno. Napíšte nám cez kontaktný formulár a prípadne si dohodnite termín úvodnej konzultácie. Preberieme s vami to, čo vás trápi a buď vám pomôžeme priamo my alebo vás odporučíme vhodnému odborníkovi, ktorý vám pomôže. Najdôležitejšie je, aby ste so svojim problémom začali niečo robiť, aby ste ho začali riešiť. Všetko je predsa lepšie ako neistota.

Články o hypnoterapii