Osobnostny rozvoj Hypnóza a hypnoterapia HYPNOS

Čo je osobnostný rozvoj

Osobnostný rozvoj je vedomá snaha o osobný rast zlepšovaním rôznych zručností, rozširovaním vedomostí a zvyšovaním vlastného sebauvedomenia, ktoré sa týkajú mysle, tela, duše a tiež miery úspešnosti vo rôznych oblastiach života.

Cieľom osobnostného rozvoja je to, aby ste si uvedomovali seba samého ako plnohodnotnú bytosť s bohatými príležitosťami na sebarealizáciu. To znamená žiť vedome, využívať svoj plný potenciál a prežívať v živote skutočné šťastie. Šťastie prichádza spolu s dosiahnutím takej úrovne v mentálnej, fyzickej, emocionálnej, sociálnej a finančnej oblasti vášho života, ktorá vás uspokojí a naplní vaše osobné očakávania.

S osobnostným rozvojom sa nám často spája dosahovanie neobvyklých alebo špecifických znalostí a zručností. V skutočnosti je vlastne osobnostným rozvojom takmer všetko, čo urobíte v snahe byť lepším, výkonnejším, úspešnejším alebo vyrovnanejším človekom.

Osobnostný rozvoj v Centre HYPNOS

V Centre HYPNOS vám radi a ochotne pomôžeme zlepšiť akúkoľvek vlastnosť, schopnosť, zručnosť alebo výkon, ktoré sú pre vás dôležité. Naše celostné chápanie súvislostí, integratívny prístup a využitie hypnózy nám umožňuje dosahovať pozitívne zmeny príjemnou nenáročnou formou a oveľa rýchlejšie ako by ste mohli očakávať.

Pomôžeme Vám v týchto oblastiach:

Osobné schopnosti a zručnosti
Sebavedomie a sebadôvera
Nervozita a tréma
Zvládanie stresu
Perfekcionizmus
Prokrastinácia
Efektívna komunikácia
Asertívne správanie
Riešenie konfliktov
A ďalšie …

Zvýšenie osobného výkonu
Umelecký výkon
Športový výkon
Mentálny výkon
Pracovný výkon

  • Dohodnite si úvodnú konzultáciu

    Prekonzultuje riešenie Vášho problému s našim terapeutom osobne.

Oblasti služieb Centra HYPNOS

Súvisiace články v našom blogu