Centrum HYPNOS – odborný prístup - hypnóza a hypnoterapia

Krátkodobá intenzívna terapia zameraná na výsledok

Pomoc v Centre HYPNOS je zacielená na rýchle a trvalé pozitívne zmeny pri riešení mnohých psychických problémov a pri osobnostnom rozvoji. Uvedomujeme si, že poskytovať efektívnu pomoc si vyžaduje oveľa viac, ako len dokonalé ovládanie hypnotických postupov.

Počas hypnoterapie zohľadňujeme aj hlavné črty vašej osobnosti, vaše hodnoty, priority, postoje a presvedčenia, váš celkový emocionálny stav, typický spôsob vnímania, uvažovania a rozhodovania sa. To nám pomáha vytvoriť pre vás účinnú terapiu, zvoliť tie vhodné techniky na dosiahnutie trvalých pozitívnych zmien.

Záleží nám na tom, aby každý klient pochopil príčiny svojho problému a tiež spôsob, akým jeho problém spolu vyriešime. To Vám následne umožní efektívne spolupracovať s terapeutom na dosiahnutí želaného výsledku a pokračovať v správnom prístupe aj po ukončení terapie.

4 dôležité veci, ktoré by ste mali vedieť o terapeutickom prístupe v Centre HYPNOS

1. Racionálne uvažovanie a pragmatické názory

V Centre HYPNOS sú záujmy a spokojnosť klientov prvoradé, čomu sme plne podriadili aj náš prístup. Aj keď pri našej práci denne využívame pre mnohých tak tajuplný, záhadný a facinujúci nástroj akým je hypnóza, náš racionálny prístup k riešeniu problémov nám umožňuje udržať celú terapiu pragmatickú a ľahko pochopiteľnú pre každého klienta. Dôvody problémov vám dokážeme dostatočne a zrozumiteľne objasniť na základe prirodzených pravidiel fungovania ľudskej mysle a tela.

Pochopenie skutočných príčin problémov a ich správneho riešenia vás oslobodí od toho, aby ste museli byť pri riešení tak závažnej veci odkázaní na pomoc niečoho, čo sami nedokážete ovplyvniť – záhadné energie, nadprirodzené javy či zázračných liečiteľov.

2. Odbornosť a profesionalita

Odbornosť terapie a služieb v Centre HYPNOS garantuje jeho zakladateľ, Mgr. Miroslav Danaj, Dip.CBH. Vzdelanie v oblasti tradičnej, klinickej a kognitívno-behaviorálnej hypnoterapii získal v roku 2008 na prestížnej škole hypnózy a hypnoterapie v Londýne, odkedy sa hypnoterapii venuje profesionálne. Aby sme pre vás dosiahli ten najlepší výsledok, pri práci využívame aj znalosti z rôznych oblastí, napr. psychológia, psychoterapia, sociológia, behavioralistika a poznatky o neurologických princípoch fungovania ľudskej mysle.
Centrum HYPNOS – odborný prístup - hypnóza a hypnoterapia – integratívny prístupKaždý náš klient má totiž právo očakávať vysoký štandard služieb a je našou zodpovednosťou, aby sme využívali len také metódy a techniky, ktoré sú pre vás preukázateľne účinné a zároveň bezpečné. Aj napriek tomu, že poskytujeme služby alternatívnej pomoci, pri našej práci uplatňujeme princípy praxe založenej na dôkazoch (evidence-based).

3. Celostné vnímanie súvislostí

Efektívna pomoc v Centre HYPNOS je založená na našich detailných znalostiach pravidiel fungovania ľudského podvedomia a vedomej mysle. To nám umožňuje vaše problémy a potreby vnímať v oveľa širších súvislostiach – novým a objektívnejším spôsobom. Takýto celostný pohľad nám odkrýva jasný a zrejmý obraz vašej situácie, umožní nám stanoviť konkrétne ciele na dosiahnutie želaných zmien a vybrať pre vás tú najefektívnejšiu metódu pomoci.

Centrum HYPNOS – odborný prístup - hypnóza a hypnoterapia – celostné vnímanieCelostný pohľad na okolnosti vášho prípadu nám často odhalí aj zdanlivo nesúvisiace, avšak možné príčiny vašich problémov. Aj vďaka tomu nachádzajú v Centre HYPNOS skutočne účinnú a trvalú pomoc aj ľudia, ktorí sa už dlhú dobu pokúšali vyriešiť svoj problém u psychológov, tradičnou medicínou alebo alternatívnymi metódami.

4. Úprimnosť, otvorenosť a ľudský prístup

Vašu priazeň a dôveru si chceme zaslúžiť našou profesionalitou, poctivosťou a úprimným záujmom pomôcť. Ako klient Centra HYPNOS máte vždy istotu, že s vami za každých okolností komunikujeme úprimne a otvorene. Prognózu úspešnosti terapie opierame vždy o spoľahlivé odborné informácie, pričom objektívne zohľadňujeme aj úroveň našich vlastných praktických skúseností s riešením problému.

V Centre HYPNOS je pre nás ľudský prístup rovnako dôležitý ako ten odborný a považujeme ho ako neoddeliteľnú súčasť každého stretnutia.

Dohodnite si termín úvodnej konzultácie a príďte sa poradiť osobne.

Táto stránka používa cookies.

Prosím potvdte, či s používaním cookies súhlasíte. Ak domietnete, budete poračovať v prezeraní našej stránky bez toho, aby boli akékoľvek údaje posielané tretím stranám.