Centrum HYPNOS – odborný prístup - hypnóza a hypnoterapia

Krátkodobá intenzívna terapia zameraná na výsledok

Pomoc v Centre HYPNOS je zacielená na rýchle a trvalé pozitívne zmeny pri riešení mnohých psychických a psychosomatických problémov. Uvedomujeme si, že poskytovať efektívnu pomoc si vyžaduje oveľa viac, ako len dokonalé ovládanie hypnotických postupov.

Počas hypnoterapie zohľadňujeme aj hlavné črty vašej osobnosti, vaše hodnoty, priority, postoje a presvedčenia, váš celkový emocionálny stav, typický spôsob vnímania, uvažovania a rozhodovania sa. To nám pomáha vytvoriť pre vás účinnú terapiu, zvoliť tie vhodné techniky na dosiahnutie trvalých pozitívnych zmien.

Záleží nám na tom, aby každý klient pochopil príčiny svojho problému a tiež spôsob, akým jeho problém spolu vyriešime. To Vám následne umožní efektívne spolupracovať s terapeutom na dosiahnutí želaného výsledku a pokračovať v správnom prístupe aj po ukončení terapie.

4 dôležité veci o terapeutickom prístupe v Centre HYPNOS

1. Racionálne názory

V Centre HYPNOS sú záujmy a spokojnosť klientov prvoradé, čomu sme plne podriadili aj náš prístup. Aj keď pri našej práci denne využívame pre mnohých tak tajuplný, záhadný a facinujúci nástroj akým je hypnóza, náš racionálny prístup k riešeniu problémov nám umožňuje udržať celú terapiu pragmatickú a ľahko pochopiteľnú pre každého klienta. Dôvody problémov vám dokážeme dostatočne a zrozumiteľne objasniť na základe prirodzených pravidiel fungovania ľudskej mysle a tela.

Pochopenie skutočných príčin problémov a ich správneho riešenia vás oslobodí od toho, aby ste museli byť pri riešení tak závažnej veci odkázaní na pomoc niečoho, čo sami nedokážete ovplyvniť – záhadné energie, nadprirodzené javy či zázračných liečiteľov.

2. Odbornosť a profesionalita

Odbornosť terapie a služieb v Centre HYPNOS garantuje jeho zakladateľ, Mgr. Miroslav Danaj, Dip.CBH. Vzdelanie v oblasti tradičnej, klinickej a kognitívno-behaviorálnej hypnoterapii získal v roku 2008 na prestížnej škole hypnózy a hypnoterapie v Londýne, odkedy sa hypnoterapii venuje profesionálne. Aby sme pre vás dosiahli ten najlepší výsledok, pri práci využívame aj znalosti z rôznych oblastí, napr. psychológia, psychoterapia, sociológia, behavioralistika a poznatky o neurologických princípoch fungovania ľudskej mysle.
Centrum HYPNOS – odborný prístup - hypnóza a hypnoterapia – integratívny prístupKaždý náš klient má totiž právo očakávať vysoký štandard služieb a je našou zodpovednosťou, aby sme využívali len také metódy a techniky, ktoré sú pre vás preukázateľne účinné a zároveň bezpečné. Aj napriek tomu, že poskytujeme služby alternatívnej pomoci, pri našej práci uplatňujeme princípy praxe založenej na dôkazoch (evidence-based).

3. Celostné vnímanie súvislostí

Efektívna pomoc v Centre HYPNOS je založená na našich detailných znalostiach pravidiel fungovania ľudského podvedomia a vedomej mysle. To nám umožňuje vaše problémy a potreby vnímať v oveľa širších súvislostiach – novým a objektívnejším spôsobom. Takýto celostný pohľad nám odkrýva jasný a zrejmý obraz vašej situácie, umožní nám stanoviť konkrétne ciele na dosiahnutie želaných zmien a vybrať pre vás tú najefektívnejšiu metódu pomoci.

Centrum HYPNOS – odborný prístup - hypnóza a hypnoterapia – celostné vnímanieCelostný pohľad na okolnosti vášho prípadu nám často odhalí aj zdanlivo nesúvisiace, avšak možné príčiny vašich problémov. Aj vďaka tomu nachádzajú v Centre HYPNOS skutočne účinnú a trvalú pomoc aj ľudia, ktorí sa už dlhú dobu pokúšali vyriešiť svoj problém u psychológov, tradičnou medicínou alebo alternatívnymi metódami.

4. Úprimnosť, otvorenosť a ľudský prístup

Vašu priazeň a dôveru si chceme zaslúžiť našou profesionalitou, poctivosťou a úprimným záujmom pomôcť. Ako klient Centra HYPNOS máte vždy istotu, že s vami za každých okolností komunikujeme úprimne a otvorene. Prognózu úspešnosti terapie opierame vždy o spoľahlivé odborné informácie, pričom objektívne zohľadňujeme aj úroveň našich vlastných praktických skúseností s riešením problému.

V Centre HYPNOS je pre nás ľudský prístup rovnako dôležitý ako ten odborný a považujeme ho ako neoddeliteľnú súčasť každého stretnutia.

Dohodnite si termín úvodnej konzultácie a príďte sa poradiť osobne.