Miroslav DanajMiroslav Danaj je zakladateľ a riaditeľ Centra HYPNOS. Je skúsený terapeut, osobnostne zrelý a pragmatický človek. Vďaka jeho osobitému vnímaniu súvislostí dokáže vyriešiť aj závažné dlhotrvajúce problémy či veľmi zložité situácie.

Miroslav Danaj je diplomovaný hypnoterapeut, konzultant, mentor a lektor v oblasti psychických a psychosomatických problémov, osobnostného rozvoja, medziľudských vzťahov a riešenia náročných situácií.

Oznam:
Aktuálne nových klientov neprijíma.
Ak máte záujem o terapiu, kontaktujte prosím kolegyňu, p. Ivanu Matejovič.

Odborné vzdelanie

Štúdium absolvoval na prestížnej škole The UK College of Hypnosis & Hypnotherapy v Londýne, zameranej na prístup založený na dôkazoch (evidence-based). V roku 2009 získal diplom v oblasti Klinická hypnózaKognitívno-behaviorálna hypnoterapia.

Je členom britských organizácie The National Council for Hypnotherapy a registra hypnoterapeutov The Register for Evidence-Based Hypnotherapy & Psychotherapy.

Terapeutické techniky

Miroslav Danaj poskytuje osobné konzultácieintegratívnu hypnoterapiu, v rámci ktorej kombinuje tieto metódy:
• Klinická hypnoterapia
• Celostná krátkodobá hypnoterapia
• Kognitívno-behaviorálna hypnoterapia
• Racionalno-emocionalno-behavioralna terapia
• Neurolingvistické programovanie
• Psychoedukácia a tréning
• Konzultačné služby

Skúsenosti klientov Miroslava Danaja

.

Miroslav Danaj v médiách

.

Táto stránka používa cookies.

Prosím potvdte, či s používaním cookies súhlasíte. Ak domietnete, budete poračovať v prezeraní našej stránky bez toho, aby boli akékoľvek údaje posielané tretím stranám.