Miroslav DanajMiroslav Danaj je diplomovaný hypnoterapeut, kouč, mentor, konzultant a lektor v oblasti psychických a psychosomatických problémov, osobnostného rozvoja, medziľudských vzťahov a riešenia náročných situácií.

Spolu s mnohými terapeutickými a hypnotickými technikami využíva pri práci s klientom aj svoje znalosti a praktické zručnosti z ďalších oblastí ako psychológia, psychoterapia, sociológia, behavioralistka, NLP, verbálna a neverbálna komunikácia a mikrovýrazy tváre.

Miroslav Danaj je zakladateľ a riaditeľ Centra HYPNOS. Je skúsený terapeut, osobnostne zrelý a pragmatický človek. Vďaka jeho osobitému vnímaniu súvislostí dokáže vyriešiť aj závažné dlhotrvajúce problémy či veľmi zložité situácie.

V súčasnosti sa venuje najmä profesíjnej príprave nových hypnoterapeutov Centra HYPNOS a ich odbornému dohľadu. Nových klientov na komplexnú terapiu aktuálne neprijíma, poskytuje len samostatné sedenia a osobné poradenstvo pri riešení problémov.

Odborné vzdelanie

Štúdium absolvoval na prestížnej škole The UK College of Hypnosis & Hypnotherapy v Londýne, zameranej na prístup založený na dôkazoch (evidence-based). V roku 2009 získal certifikáty v oblasti Klinická hypnóza a následne získal diplom v oblasti Kognitívno-behaviorálna hypnoterapia.

Svoju odbornosť neskôr rozšíril o certifikát Smoking Cessation Masterclass a stal sa okrem iného špecialistom na odvykanie od fajčenia pomocou hypnoterapie. Je členom britských organizácie The National Council for Hypnotherapy a registra hypnoterapeutov The Register for Evidence-Based Hypnotherapy & Psychotherapy.

Terapeutické techniky

Miroslav Danaj poskytuje okrem štandardnej a celostnej aj integratívnu hypnoterapiu, v rámci ktorej kombinuje tieto metódy:
• Klinická hypnoterapia
• Celostná krátkodobá hypnoterapia
• Kognitívno-behaviorálna hypnoterapia
• Racionalno-emocionalno-behavioralna terapia
• Neurolingvistické programovanie
• Psychoedukácia
• Koučing a mentoring
• Konzultačné služby

Skúsenosti klientov Miroslava Danaja

.

Miroslav Danaj v médiách

.