Miroslav Danaj

Mgr. Miroslav Danaj, Dip.CBH

Zakladateľ Centra HYPNOS

Diplomovaný hypnoterapeut, konzultant, mentor a lektor v oblasti ľudskej psychiky, osobnostného rozvoja, medziľudských vzťahov a riešenia náročných situácií.

Individuálne terapeutické služby aktuálne neposkytuje.

Ivana Matejovičová

Mgr. Ivana Matejovič, Cert.KBH

Senior hypnoterapeut Centra HYPNOS

Certifikovaná hypnoterapeutka, konzultantka, koučka a trénerka v oblasti  ľudskej psychiky, emócií, správania, komunikácie a osobnostného rozvoja.

Individuálne terapeutické služby aktuálne neposkytuje.

  • Dohodnite si úvodnú konzultáciu

    Prekonzultuje riešenie Vášho problému s našim terapeutom osobne.

Ako pristupujú naši hypnoterapeuti k svojej práci

V Centre hypnózy a hypnoterapie HYPNOS pôsobia v súčasnosti dvaja hypnoterapeuti. Po odbornej i ľudskej stránke sú plne kvalifikovaní na výkon svojho povolania. Na základe vašich preferencií si môžete zvoliť toho terapeuta, u ktorého máte záujem absolvovať terapiu, resp. úvodnú konzultáciu.

Pri práci s klientom vždy kladieme veľký dôraz na účinnosť riešenia problémov a trvalosť pozitívnych zmien. Každého klienta vnímame ako jedinečnú ľudskú bytosť s vlastnou osobnosťou, hodnotami a prioritami. Pri voľbe efektívnej metódy pomoci to plne zohľadňujeme.

Potreby klientov vnímame so skutočným záujmom, pochopením a bez akéhokoľvek osobného súdenia. Ku každému klientovi sme počas terapeutických stretnutí vždy otvorení, priami, ale zároveň dostatočne citliví a empatickí.

S prirodzenou ľahkosťou dokážeme už za krátky čas vytvoriť príjemnú priateľskú atmosféru a vybudovať terapeutický vzťah založený na úprimnej dôvere.

Problémy a potreby našich klientov chápeme v širších súvislostiach a venujeme dostatočnú pozornosť významným okolnostiam z rôznych oblastí ich života, ktoré často hrajú dôležitú rolu pri ich úspešnom vyriešení. Vzájomná úcta, profesionalita, individuálny prístup, absolútna diskrétnosť a skutočný rešpekt k potrebám klientov sa stali neoddeliteľnou súčasťou každého terapeutického stretnutia.

Náš terapeutický prístup v súlade s princípmi praxe založenej na dôkazoch, nám umožňuje pravidelne spolupracovať s psychológmi, odbornými lekármi i špecialistami v súvisiacich oblastiach, a tým dosahovať tie najlepšie výsledky pre svojich klientov.

— Terapeuti Centra HYPNOS