• 30.05.2014
  • 0
  Hnev trochu inak – dôvody hnevu a účelový hnev

  Hnev trochu inak – dôvody hnevu a účelový hnev

  Hnev je jedna z najzákladnejších ľudských emócií. Hnev je reakciou na krivdu, nespravodlivosť alebo ujmu. Tá môže byť skutočná alebo subjektívna. Hnev nikdy neprichádza bez príčiny, aj keď to tak v mnohých prípadoch môže vyzerať. Priebežná eliminácia svojho hnevu pomáha človeku starať sa o svoje duševné i telesné zdravie, umožňuje mať zo seba lepší pocit a zlepšuje vzťahy s ľuďmi vo vašom okolí.

  Zdravý hnev

  Ide o situácie, keď máme pocit, že nám alebo našim blízkym niekto ubližuje / pácha nespravodlivosť, keď sme rušení, nie sme rešpektovaní a podobne. Zdravý hnev nám dodáva odvahu obhajovať naše názory, postoje a záujmy, ktoré bezprostredne súvisia so situáciou.

  Nezdravý hnev

  Je potrebné pripomenúť, že celá dynamika hnevu prebieha na základe subjektívneho vnímania človeka, ktoré sa často výrazne líši od objektívnej reality. Je to spôsobené mylnými postojmi, kognitívnymi chybami, omylmi v myslení a podobne. Preložené do ľudskej reči: aj napriek tomu, že objektívne môže byť všetko v poriadku, postoje a presvedčenia človeka obsahujú toľko omylov, že nakoniec situáciu subjektívne nevyhodnotí správne a nájde si v nej dostatok dôvodov na hnev. Sám považuje svoje omylné postoje za správne a nechápe, prečo by sa hnevať nemal. Takýto ľudia obvykle trpia frustráciou, pocitmi nedocenenosti alebo menejcennosti a majú tendenciu zo svojho hnevu obviňovať iných.

  Účelový hnev

  Ako účelový môžeme označiť taký hnev, ktorého prvotnou úlohou nie je reakcia na krivdu, nespravodlivosť či ujmu, ale dosiahnutie iného konkrétneho stavu alebo účelu. Dôvody na účelový hnev môžu byť rôznorodé. Tie najobvyklejšie sú nasledovné:

  Získanie odvahy a asertivity

  Tento typ hnevu môžeme pozorovať v situáciách, kedy si človek (obvykle s nízkym sebavedomím) účelovo navodí pocit hnevu na to, aby mu dodal odvahu konať v sociálnych situáciách, na ktorých zvládnutie by inak nemal dostatok asertivity. V tomto prípade si človek pocit hnevu navodí zámerne, na čo obvykle použije dosť nejasné odôvodnenia a tendenčné argumenty. Po dosiahnutí „správnej“ hladiny hnevu má človek dostatok asertivity na to, aby riešil hlavný problém. Ľudia využívajúci účelový hnev na to nepotrebujú žiadny logický dôvod – sú majstri v tom, aby si ho našli aj tam, kde zjavne nie je.

  Nesplnené očakávania

  Tento druh hnevu sa prirodzene objavuje najčastejšie vo vzťahu k inému človeku, obvykle partnerovi. Sklamanie z nesplnených očakávaní poznáme asi všetci. Málo z nás si ale uvedomuje, že sme si zo svojich očakávaní časom urobili akýsi oficiálny nárok, ktorý sa potom snažíme uplatniť u partnera. On nám to pritom nikdy nemusel sľúbiť a dokonca má plné právo mať iný názor aj na to, či „sa to patrí“ alebo či „sa to tak má“. Najčastejšie sa toto správanie objavuje u žien v partnerskom vzťahu, ktoré cítia od partnera krivdu za nesplnené očakávania a môžu byť i frustrované z toho, že nedokážu svoje očakávanie nejako zmysluplne obhájiť (ale veľmi to chcú a bodka!:)). A tak aby upozornili na túto krivdu, často vyčítajú partnerovi evidentne nepodstatné drobnosti a veci nesúvisiace so situáciou, pokojne aj spred 10 rokov :). Argumentujú faktami, ktoré sú vytrhnuté z kontextu alebo lietajú výčitky, ktoré len málo alebo vôbec nesúvisia so situáciou. Typická je neadekvátna, často až agresívna reakcia na objektívne nepodstatný podnet – celodenná hádka kvôli nevysypanému odpadovému košu a podobne.

  Manipulácia

  Hnev využívaný na manipuláciu vlastne ani skutočným hnevom nie je. Je to efektívna zbraň manipulátora, ktorý ju používa na zastrašenie človeka, u ktorého potrebuje dosiahnuť zmenu postoja. Ak manipulátor vie, že ten druhý neznáša jeho hnev dobre, vyhráža sa hnevom alebo hnev priamo zahrá – predstiera, že sa hnevá. Tento hraný hnev obvykle zmizne v okamihu, keď manipulovaná osoba urobí to, čo manipulátor chcel dosiahnuť. Ak takýto manipulatívny hnev u niekoho spozorujeme a sme jeho terčom, najúčinnejšou obranou je ľahostajnosť a ignorácia. Keď manipulátor zistí, že táto technika na nás neúčinkuje, obvykle od nej rýchlo upustí. Ale pozor, nie je výnimkou, že sa bude snažiť niečo od vás získať ako odplatu za „udobrenie“ 🙂

  Ako sa s hnevom efektívne vysporiadať

  Buďte asertívni, nie agresívni – je to zdravší spôsob, ako eliminovať svoj hnev. Predtým ako dovolíte aby ste vybuchli, “preraďte” na nižší stupeň a prevezmite kontrolu nad svojimi emóciami napríklad takto:

  – Povedzte ľuďom, že ste naštvaný a prečo

  – Hovorte o konkrétnych požiadavkách, skôr ako začnete vymenúvať následky

  – Vyhnite sa obviňovaniam a výčitkám – nikdy nič nevyriešia, len situáciu zhoršujú

  – Položte si otázku Čo ja sám môžem urobiť pre to, aby som dosiahol nápravu?

  – Pokúste sa hovoriť pomaly a zreteľne

  Ak to nestačí, obráťte sa na nás v Centre hypnózy a hypnoterapie HYPNOS, my Vám ochotne a efektívne pomôžeme

   

  Copyright © Miroslav Danaj, 2014. Všetky práva vyhradené.30

  Leave a reply →