• 22.04.2014
  • 0
  Emocionálna inteligencia – ovládnite vlastné emócie

  Emocionálna inteligencia – ovládnite vlastné emócie

  Väčšina ľudí si stále priraďuje inteligenciu akademikom a moci ľudského mozgu spracovať a zapamätať si informácie, a tiež schopnosti vyvodiť závery z faktov a dát. Ale je až bolestne zrejmé, že na úspech a šťastie treba oveľa viac než len obyčajné IQ. Koľko poznáte ľudí, ktorí sú vynikajúcimi akademikmi a majú tituly z najlepších škôl, ale nepodarilo sa im stať sa úspešnými vo svojom profesijnom alebo osobnom živote napriek tomu, že na to mali veľa príležitostí? Na druhej strane, koľkokrát ste narazili na pracovníka, ktorý vôbec nevyniká v požadovaných pracovných zručnostiach, ale je naozaj dobrý v komunikácii a počúvaní? Koľkokrát ste si pritom pomysleli: „Ako sa to neschopák mohol stať tak úspešným“? Odpoveď často súvisí s emocionálnou inteligenciou.

  Čo je emocionálna inteligencia?

  Emocionálna inteligencia je schopnosť spoznať, pochopiť, používať, riadiť a kontrolovať emócie. Nejedná sa len o svoje vlastné emócie, ale aj o emócie iných, vrátane ich motivácií a túžob. V priebehu svojho života, od detstva do dospelosti, naša úroveň emocionálnej inteligencie ovplyvňuje správanie a interakcie s ostatnými – s rodinou, priateľmi, kolegami; s ľuďmi, ktorých ani nepoznáte; s tými, ktorých rešpektujete, ktorých rešpekt chcete získať, na ktorých chcete urobiť dojem, ktorých potrebujete, ktorých sa bojíte i s ľuďmi, ktorých milujete. Naša úroveň emocionálnej inteligencie určuje, ako dobre si s ostatnými ľuďmi rozumiete, ale aj to ako ich dokážete zaujať.

  Mnoho mladých ľudí často na školách a univerzitách počúvalo od svojich pedagógov, že keď sa budú výborne učiť, budú bažiť po informáciách a budú tvrdo makať, určite budú úspešní. Preto mnoho študentov zbieralo vyznamenania a akademické tituly jeden za druhým, aby ich mohli mať v životopise. A nechápte to zle, môžu byť právom veľmi hrdí na svoje úspechy. Avšak, keď boli v bežnom živote tvárou v tvár konfrontovaní s ich osobnými a profesijnými problémami, nemohli príliš spoliehať na naučené veci zo svojich školských lavíc, ale museli oveľa viac čerpať zo svojho emocionálneho chápania prostredia a seba samých.

  Podľa knihy Emotional and Social Competency Inventory je emocionálna inteligencia definovaná štyrmi základnými atribútmi: sebapoznanie, sebariadenie, sociálne cítenie a riadenie vzťahov. Je zrejmé, že práve rozvojom všetkých štyroch uvedených oblastí, sa stávame ešte úspešnejšími a dokonalejšími ľuďmi.

  Sebapoznanie je o poznaní seba samého a schopnosti posúdiť svoje vlastné emócie. Keď sme schopní pochopiť, prečo reagujete určitým spôsobom na určitú situáciu, potom sme schopní ju lepšie zvládať, vyhnúť sa stresu a súvisiacej vnútornej nepohode. Ďalším zdrojom sebapoznania je pochopenie toho, ako na nás reagujú ostatní. Je náročné si túto zručnosť osvojiť, pretože máme prirodzenú tendenciu vidieť to, čo vidieť chceme. Ale ak si budeme stále vedomí svojho vplyvu na iných, umožní nám to lepšie ich motivovať a viesť, čo je nevyhnutnou črtou každého úspešného vodcu.

  Sebariadenie je naša schopnosť ovládať nutkavé pocity. Je to naša schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa situáciám a zároveň zostať pozitívne zameraní bez toho, aby sme na ne reagovali prirýchlo. To je obzvlášť dôležité u ľudí (napr. podnikatelia), ktorí neustále čelia novým výzvam. Riadenie našich nutkaní je jediný spôsob, ako správne riešiť problémy a úspešne sa brániť pocitom zahltenia či preťaženia. V praxi to môže znamenať to, keď si necháme čas na „vychladnutie“ pred tým, ako urobíme závažné rozhodnutie alebo niekoho konfrontujeme.

  Sociálne cítenie je schopnosť pochopiť potreby a záujmy druhých. To si vyžaduje vysokú mieru empatie a umožní nám to spoznať dynamiku medziľudských interakcií. Ľudia, ktorí sú sociálne citliví, sú schopní vychádzať s ostatnými a zaujať ich. Vedia ako každému človeku dopriať pocit, že je výnimočný, chápaný a rešpektovaný. Napríklad ak ste podnikateľ alebo učiteľ, ktorý sa snaží vybudovať tím a motivovať ľudí, musíte mať sociálne cítenie, aby ste boli schopní vytvoriť a rozvíjať istú atmosféru, v ktorej sa váš tím môže zdravým spôsobom zlepšovať a rásť.

  A nakoniec, riadenie vzťahov je schopnosť starať sa o vzťahy a inšpirovať ľudí. Je to schopnosť ovplyvňovať ostatných a eliminovať konflikty. A na to musíme mať vyvinuté sebapoznanie, sebariadenie a sociálne cítenie. Je to vlastnosť, ktorú majú všetci vodcovia spoločnú. Inšpirovať ostatných je pre nich prirodzené. A pretože ľudia veria silným vodcom, je viac pravdepodobné, že budú kvôli nim schopní zdolávať aj náročné problémy, na ktoré by inak sami nemali odvahu.

  Ako sa učíme emocionálnej inteligencii?

  Žiadnu z týchto vlastností neučia v škole. Neexistuje žiadna známa cesta, ktorú môže človek sám podniknúť na ich rýchle zdokonalenie. Ale i napriek tomu zostávajú neoddeliteľnou súčasťou pri dosahovaní úspechu a pri sebarealizácii. Je takmer nemožné byť bez vysokej emocionálnej inteligencie úspešný v akejkoľvek oblasti, ktorá obsahuje medziľudskú komunikáciu. Ale kde sa dá naučiť, ako zdokonaľovať?

  Ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou, ktorých poznám, si ju často rozvinuli vďaka ich rodinnému prostrediu. Ich rodičia sú sami emocionálne veľmi inteligentní. Rodičia ich učili eemocionálnej inteligencii už detskom veku formou príjemných rozhovorov v rodinnom kruhu, prostredníctvom jednoduchého pozorovania interakcie rodičov s ostatnými, alebo prostredníctvom priameho pozitívneho „poučovania“. Takíto ľudia sa obklopujú priateľmi a známymi s podobne vysokou emocionálnou inteligenciou. Takže prvou možnosťou, ako ju nadobudnúť, je rodinné prostredie. To však ako deti nemáme možnosť ovplyvniť.

  Ak túžime po úspechu, dobrých vzťahoch, spoločenskom uznaní a celkovo šťastnejšom živote – nebolo by správne zlepšiť sa v tej oblasti, ktorá nám dosiahnutie týchto vecí umožňuje? Iste, že áno! A prečo spomínam aj šťastie? Pretože šťastie je tiež emócia a až neprehliadnuteľne závislá na emocionálnej inteligencii. Človek je spoločenský tvor a naše šťastie je do veľkej miery podmienené medziľudskou komunikáciou, ktorej kvalita priamo závisí na emocionálnej inteligencii.

  Ako zvyšovať emocionálnu  inteligenciu

  Existuje niekoľko prístupov, vďaka ktorým je možné emocionálnu inteligenciu posunúť na vyššiu úroveň, ale iba niektoré z nich sú skutočne účinné. Iste sme už všetci počuli o rozvoji osobnosti v emocionálnej oblasti. S obľubou ním operujú ním mnohí poradcovia, konzultanti, terapeuti, lektori a najnovšie aj celá vlna osobných koučov. Skúsme sa ale zamyslieť nad tým, čo pre človeka môžu urobiť v oblasti emócií a emocionálnej inteligencie. Môžu pri intervencii priamo operovať v oblasti našej mysle, ktorá riadi kvalitu a kvantitu našich emócií? Bohužiaľ nie. V tom lepšom prípade nás môžu naučiť ako ovládať emócie sprostredkovane, cez našu vedomú (racionálnu) myseľ, ktorá emócie rozoznáva iba ako abstraktné pojmy. A preto je proces zdĺhavý a často málo účinný. Vznik aj prežívanie emócií je výhradne v kompetencii podvedomej mysle.

  Prečo je hypnóza významne účinnejšia?

  Hypnóza je v súčasnosti jediná (a zároveň vedecky potvrdená) technika, ktorá dokáže priamo pracovať s podvedomou mysľou na takej úrovni, aby dosahovala očakávané pozitívne výsledky prirodzeným spôsobom, rýchlo a efektívne. V oblasti riadenia a zmeny prežívania a riadenia emócií je kognitívno-behaviorálna hypnoterapia podľa výsledkov mnohých štúdií jednou z najúčinnejších prístupov vôbec. Pri hypnoterapii dokáže človek oveľa jasnejšie a presnejšie chápať svoj súčasný stav a zároveň má možnosť doslovne prežívať nový želaný stav svojich emócií tak, ako keby ho už dosiahol. Napríklad človek s nízkym sebavedomím môže v hypnóze prežívať pocity, ktoré prežíva v bežnom živote sebavedomý človek. Vďaka tomu jasnejšie a zreteľnejšie spozná svoj cieľ a to, ako sa má cítiť po zmene vo svojom normálnom živote. Tým rozhodujúcim rozdielom medzi hypnoterapiou a ostatnými terapeutickými prístupmi je priama vlastná skúsenosť. Ak by sme to mali vyjadriť obrazne – ostatné prístupy vám dokážu detailne vysvetliť popísať ako chutia čerstvé sladké jahody so šľahačkou a čokoládovou polevou. Hypnoterapia nemusí popisovať, dá vám ich rovno ochutnať 🙂

  Zistite viac o netradičných možnostiach osobnostného rozvoja v Centre HYPNOS.

  Zdroje: forbes.com, Miroslav Danaj (HYPNOS)

  Leave a reply →