• Strachy a fóbie

  Strachy a všetky typy fóbií: sociálna fóbia, agorafóbia a špecifické (izolované) fóbie.
  Prejsť na stránku →

 • Úzkosť a panická porucha

  Stav skľúčenosti a obáv, ktorý sa neobmedzuje na žiadne konkrétne situácie, objekty alebo prostredia.
  Prejsť na stránku →

 • Stres a náročné situácie

  Zvládanie stresových situácií, akútna stresová reakcia, adaptačná porucha a PTSD.
  Prejsť na stránku →

 • Pocity a emócie

  Správne chápanie a narábanie s pocitmi, zvládanie emócií a emocionálnych stavov.
  Prejsť na stránku →

 • Depresie a nálady

  Stav zlej nálady a nechuti k bežnej činnosti, ktoré nezodpovedajú skutočnej životnej situácii človeka.
  Prejsť na stránku →

 • Poruchy spánku

  Stavy nedostatočného množstva alebo nízkej kvality spánku, ktoré pretrvávajú dlhšie časové obdobie.
  Prejsť na stránku →

 • Zlozvyky, závislosti, nutkania

  Konanie alebo myslenie, ktoré človek nedokáže jednoducho a vlastnou vôľou zmeniť, zastaviť alebo mu odolať.
  Prejsť na stránku →

 • Poruchy príjmu potravy

  Odchýlky správania v stravovaní, neschopnosť alebo nevôľa človeka zmeniť toto správanie.
  Prejsť na stránku →

 • Sexuálne problémy

  Neželané stavy alebo zmeny v sexuálnom fungovaní alebo v prežívaní sexuálneho aktu.
  Prejsť na stránku →

 • Zajakávanie

  Reč obsahuje časté opakovanie či preťahovanie hlások, slabík alebo slov, narušená rovnomernosť reči.
  Prejsť na stránku →