Ponúkame pracovnú pozíciu

Hypnoterapeut a osobný poradca

BA Petržalka (1x) • BA Dúbravka (1x)

Popis pozície

Druh pomeru

Živnostenský list

O spoločnosti

HYPNOS je moderné centrum hypnózy a hypnoterapie so sídlom v Bratislave. Jeho zakladateľom a riaditeľom je diplomovaný hypnoterapeut Mgr. Miroslav Danaj Dip.CBH, ktorý získal odborné vzdelanie v Anglicku a na Slovensku pôsobí od roku 2008. Počas viac ako 4.000 hodín terapie vytvoril a zdokonalil vlastnú terapeutickú koncepciu, ktorá okrem hypnoterapie obsahuje aj iné preukázateľne účinné metódy pomoci.
V roku 2013 založil spoločnosť HYPNOS – centrum hypnózy a hypnoterapie, s.r.o. a prijal novú terapeutku. Už mnoho rokov sa tešíme stále väčšiemu počtu záujemcov o naše služby najmä vďaka účinnej pomoci a nášmu prístupu ku klientom. V našej praxi uplatňujeme princípy terapie založenej na dôkazoch (evidence-based). Špecializujeme sa najmä na kognitívno-behaviorálnu a celostnú hypnoterapiu, klinickú hypnózu a využívame tiež tradičné hypnotické intervencie, spolu s poradenstvom, primeranou psychoedukáciou a ďalšími terapeutickými technikami. Dôležitou súčasťou našej práce sú odbornosť, profesionalita, pragmatické postoje, celostné vnímanie súvislostí a ľudský prístup ku klientom.
Centrum HYPNOS aktuálne pôsobí v Ružinove. Aby boli naše služby prístupnejšie aj v iných častiach Bratislavy, zriadime v nadchádzajúcich mesiacoch nové Centrá HYPNOS aj v mestských častiach Petržalka a Dúbravka. V tejto súvislosti hľadáme v uvedených lokalitách tých správnych kandidátov na pozíciu Hypnoterapeut a osobný poradca.

Náplň práce

Náplňou práce Hypnoterapeuta a osobného poradcu je poskytovanie osobného poradenstva a modernej hypnoterapie s využitím rôznych druhov hypnózy a terapeutických techník, základná diagnostika, poradenstvo a psychoedukácia, komunikácia s klientmi a zabezpečenie bežného fungovania centra. Venuje sa najmä riešeniu problémov v oblasti psychiky, emócií a správania, medziľudských vzťahov a osobnostnému rozvoju klientov.
Pred nástupom absolvujete u nás komplexné zaškolenie, kde získate potrebné odborné znalosti a osvojíte si praktické zručnosti v súlade s našou terapeutickou koncepciou. Počas prvého roka na tejto pozícii budete pracovať pod odborným vedením a dohľadom nášho Senior hypnoterapeuta, s ktorým budete konzultovať všetky riešené prípady. Priebežne sa budete ďalej vzdelávať a zdokonaľovať svoje terapeutické aj poradenské zručnosti.
Pozícia je na plný úväzok s pracovnou dobou Pondelok-Štvrtok 9.00-17.00 hod a v piatok 9.00-16.00 hod.

Výhody a benefity

+ Možnosť kariérneho rastu
+ Kontinuálne odborné vzdelávanie
+ Program telesného a duševného zdravia
+ Sociálne balíčky pri životných udalostiach
+ Deň plateného voľna k narodeninám
+ Účasť na firemných akciách
+ Zľavy na služby partnerských spoločností
+ Finančný bonus za dochádzku
+ Kratšia pracovná doba v piatky (do 16.00 h)

Mesačná odmena

Fixná a variabilná zložka mesačnej odmeny + bonusy

Kvalifikačné podmienky

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Muž alebo žena s prirodzeným nadaním a vôľou pomáhať iným ľuďom, vzdelávať sa a osobnostne rásť. Vhodný uchádzač je realista, osobnostne zrelý, zodpovedný, emocionálne stabilný, primerane empatický, v dobrej duševnej kondícii, sebaistý, odolný voči mentálnej záťaži, schopný pracovať samostatne a lojálny. Preferujeme uchádzačov, ktorí majú výborné komunikačné zručnosti, profesionálny vzhľad, príjemné vystupovanie, sú pozitívne naladení a sú nefajčiari. Prax v podobnom povolaní je dôležitou výhodou.

Vzdelanie

Požadujeme vzdelanie v humanitnom smere na úrovni:
•  II. stupeň vysokoškolského vzdelania alebo
•  III. stupeň vysokoškolského vzdelania.

Preferujeme odbory psychoterapia, psychológia, špeciálna pedagogika, andragogika a medicína (lekár). Vzdelanie či prax v oblasti hypnózy a hypnoterapie nie sú potrebné, všetko zabezpečíme interne.

Jazykové znalosti

•  Slovenský jazyk – spisovne slovom i písmom
•  Anglický – stredne pokročilý B2

Počítačové znalosti

•  MS Word – pokročilý
•  MS Outlook – pokročilý
•  MS PowerPoint – pokročilý

Výberové konanie

Priebeh výberového konania

Vybraných uchádzačov budeme kontaktovať do 14 dní od doručenia ich žiadosti. Osobné pohovory budú realizované priebežne až do obsadenia oboch pozícií. O ukončení výberového konania budeme informovať na web stránke a sociálnych médiách.

Ubezpečte sa, že spĺňate uvedené podmienky, zašlite nám Váš
• životopis,
• aktuálnu fotografiu,
• motivačný list
a uveďte prosím, či preferujete pozíciu v Petržalke, v Dúbravke alebo preferenciu nemáte.

Ak máte na portáli www.Profesia.sk zriadený profil, možete prejsť na náš inzerát  alebo nám svoju žiadosť zašlite na email kariera@hypnos.sk.