Psychika, emócie a správanie - Hypnóza a hypnoterapia HYPNOS

Čo sú problémy s psychikou, emóciami a správaním

Problémy s psychikou, emóciami a správaním sa prejavujú rôznymi neželanými zmenami v duševnej oblasti, nevhodnom konaní alebo telesnými príznakmi. Z prevažnej časti sú spôsobené psychikou.

Človek sa dlhší čas po psychickej stránke necíti dobre alebo nie je schopný potrebného psychického alebo ani fyzického výkonu. Tento stav mu významne bráni v normálnom fungovaní, znižuje kvalitu jeho života a v niektorých prípadoch dokonca zmení telesné funkcie alebo priamo zhorší telesné zdravie. V niektorých prípadoch môžu mať tieto stavy za následok aj problémy v partnerskom, sociálnom či pracovnom živote človeka.

Pomoc s psychikou, emóciami a správaním v Centre HYPNOS

Hypnóza, resp. hypnoterapia ako metóda pomoci, je účinná pri tých problémoch s psychikou, emóciami a správaním, ktoré majú psychogénny pôvod, čiže je možné predpokladať, že sú zapríčinené samotnou psychikou človeka. Konkrétnejšie ide o spôsob jeho vnímania, uvažovania a konania, spoločne s tým, čomu je v živote vystavený a čo vnútorne prežíva.

 • Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

  Prekonzultuje riešenie Vášho problému s našim terapeutom osobne.

Oblasti našej pomoci s psychikou, emóciami a správaním

 • Strach a fóbia

  Strachy a všetky typy fóbií: sociálna fóbia, agorafóbia a špecifické (izolované) fóbie.

 • Úzkosť a panická porucha

  Stav skľúčenosti a obáv, ktorý sa neobmedzuje na žiadne konkrétne situácie, objekty alebo prostredia.

 • Stres a náročné situácie

  Zvládanie stresových situácií, akútna stresová reakcia, adaptačná porucha a PTSD.

 • Depresie a nálady

  Stav zlej nálady a nechuti k bežnej činnosti, ktoré nezodpovedajú skutočnej životnej situácii človeka.

 • Poruchy spánku

  Stavy nedostatočného množstva alebo nízkej kvality spánku, ktoré pretrvávajú dlhšie časové obdobie

 • Zlozvyky, závislosti, nutkania

  Konanie alebo myslenie, ktoré človek nedokáže jednoducho a vlastnou vôľou zmeniť, zastaviť alebo mu odolať.

 • Poruchy príjmu potravy

  Odchýlky správania v stravovaní, neschopnosť alebo nevôľa človeka zmeniť toto správanie.

 • Sexuálne problémy

  Neželané stavy alebo zmeny v sexuálnom fungovaní alebo v prežívaní sexuálneho aktu.

 • Zajakávanie

  Reč obsahuje časté opakovanie či preťahovanie hlások, slabík alebo slov, narušená rovnomernosť reči.

Oblasti služieb Centra HYPNOS

Súvisiace články v našom blogu