Hypnóza a hypnoterapia v Centre HYPNOS

Hypnóza v Centre HYPNOS

Hypnóza je srdcom služieb a zároveň našim najdôležitejším nástrojom v Centre HYPNOS. Záleží nám na tom, aby sme vďaka našej profesionalite a praktickým skúsenostiam prinášali klientom rýchle a trvalé pozitívne zmeny, ktoré sú pre využitie hypnózy typické.

Je pre nás veľmi dôležité, aby sme vám účinne pomohli vždy, keď máte záujem vyriešiť svoj psychický či zdravotný problém, chcete zmeniť vaše myslenie, správanie a pocity, rozvíjať vaše schopnosti alebo potrebujete pomôcť vyriešiť náročnú situáciu.

Rozsah služieb Centra HYPNOS je tak rozmanitý. Preto pri práci s klientom využívame kombináciu piatich rôznych hypnotických prístupov. Niektoré z nich používame samostatne, avšak vo väčšine prípadov je na trvalé vyriešenie problému potrebné uvedených druhy hypnózy vzájomne kombinovať a dopĺňať.

Päť typov hypnózy v Centre HYPNOS

• Tradičná hypnóza
• Klinická hypnóza
• Regresná hypnóza
• Progresívna hypnóza
• Konverzačná hypnóza.

Zistite viac o priebehu hypnózy.

Hypnoterapia v Centre HYPNOS

V Centre HYPNOS zameriavame našu pozornosť pri hypnoterapii na dva hlavné ciele – účinnosť terapie a trvalosť pozitívnych zmien.

Pri práci využívame päť typov hypnózy, ktoré spoločne s ďalšími terapeutickými metódami tvoria tri typy hypnoterapie :
• Tradičná hypnoterapia
• Regresná hypnoterapia
• Kognitívno-behaviorálna hypnoterapia

Každý z uvedených troch typov hypnoterapie je pre nás rovnako dôležitý, pretože pomáha iným spôsobom a rieši odlišné typy problémov. Využitím vhodného typu hypnoterapie alebo ich vzájomnou kombináciou sme vám v Centre HYPNOS schopní pomôcť so skutočne širokou škálou psychických či telesných problémov.

Varianty hypnoterapie v Centre HYPNOS

Našim klientom ponúkame možnosť si na základe vlastného uváženia vybrať niektorý z uvedených troch variantov hypnoterapie:

1. Štandardná hypnoterapia – tento variant terapie obsahuje vopred známy počet stretnutí pre všetky problémy, ktoré bežne riešime. Pre každé stretnutie sú naplánované konkrétne hypnotické i edukačné techniky tak, aby sme terapeuticky zapôsobili na všetky oblasti spôsobujúce problém.

2. Celostná hypnoterapia – už názov napovedá, že v tomto variante hypnoterapie venujeme väčšiu pozornosť príčinám, okolnostiam a špecifikám vášho problému. Pomôžeme vám hlbšie pochopiť, prečo váš problém vznikol a ako ho efektívne a natrvalo vyriešiť. Prirodzene si to vyžaduje niekoľko stretnutí naviac, ale zároveň sa významne zvyšuje aj miera a trvalosť pozitívnych zmien. Práve preto odporúčame tento variant pri riešení väčšiny zložitejších problémov.

3. Individualizovaná hypnoterapia – je určená pre záujemcov, ktorých prioritou je dosiahnutie maximálneho možného zlepšenia a stabilizácie želaného stavu. V rámci terapie pracujeme s klientom na odstránení všetkých faktorov, ktoré jeho problém spôsobovali či udržiavali. V tomto prípade klient absolvuje toľko stretnutí, koľko je na dosiahnutie jeho cieľa potrebných. Tento variant je tiež vhodný pri riešení neštandardných či nezvyčajných problémov.

Zistite viac o priebehu hypnoterapie alebo o terapeutickom prístupe.

Skúsenosti našich klientov