Miroslav DanajMiroslav Danaj je diplomovaný hypnoterapeut, kouč, mentor, konzultant a lektor v oblasti psychických a psychosomatických problémov, osobnostného rozvoja, medziľudských vzťahov a riešenia náročných situácií.

Spolu s mnohými terapeutickými a hypnotickými technikami využíva pri práci s klientom aj svoje znalosti a praktické zručnosti z ďalších oblastí ako psychológia, psychoterapia, sociológia, behavioralistka, NLP, verbálna a neverbálna komunikácia a mikrovýrazy tváre.

Miroslav Danaj je zakladateľ a riaditeľ Centra HYPNOS. Je skúsený terapeut, osobnostne zrelý a pragmatický človek. Vďaka jeho osobitému vnímaniu súvislostí dokáže vyriešiť aj závažné dlhotrvajúce problémy či veľmi zložité situácie.

Odborné vzdelanie

Štúdium absolvoval na prestížnej škole The UK College of Hypnosis & Hypnotherapy v Londýne, zameranej na prístup založený na dôkazoch (evidence-based). V roku 2009 získal certifikáty v oblasti Klinická hypnóza a následne získal diplom v oblasti Kognitívno-behaviorálna hypnoterapia.

Svoju odbornosť neskôr rozšíril o certifikát Smoking Cessation Masterclass a stal sa okrem iného špecialistom na odvykanie od fajčenia pomocou hypnoterapie. Je členom britských organizácie The National Council for Hypnotherapy a registra hypnoterapeutov The Register for Evidence-Based Hypnotherapy & Psychotherapy.

Terapeutické techniky

Miroslav Danaj poskytuje klientom integratívnu terapiu, v rámci ktorej kombinuje tieto techniky:
• Klasická hypnoterapia, kognitívno-behaviorálna hypnoterapia a celostná hypnoterapia
• Racionalno-emocionalno-behavioralna terapia
• Neurolingvistické programovanie
• Psychoedukácia, koučing a mentoring

Napíšte Miroslavovi Danajovi

Keď si chcete dohodnúť úvodnú konzultáciu, použite prosím iný formulár >>

Meno a priezvisko*

Vek*

E-mail*

Telefónne číslo

Predmet správy*

Vaša správa

Skúsenosti klientov Miroslava Danaja

Miroslav Danaj v médiách