Ako pristupujú naši hypnoterapeuti k svojej práci

V Centre hypnózy a hypnoterapie HYPNOS pôsobia v súčasnosti dvaja hypnoterapeuti. Po odbornej i ľudskej stránke sú plne kvalifikovaní na výkon svojho povolania. Na základe vašich preferencií si môžete zvoliť toho terapeuta, u ktorého máte záujem absolvovať terapiu, resp. bezplatnú konzultáciu.

Pri práci s klientom vždy kladieme veľký dôraz na účinnosť riešenia problémov a trvalosť pozitívnych zmien. Každého klienta vnímame ako jedinečnú ľudskú bytosť s vlastnou osobnosťou, hodnotami a prioritami. Pri voľbe efektívnej metódy pomoci to plne zohľadňujeme.

Potreby klientov vnímame so skutočným záujmom, pochopením a bez akéhokoľvek osobného súdenia. Ku každému klientovi sme počas terapeutických stretnutí vždy otvorení, priami, ale zároveň dostatočne citliví a empatickí.

S prirodzenou ľahkosťou dokážeme už za krátky čas vytvoriť príjemnú priateľskú atmosféru a vybudovať terapeutický vzťah založený na úprimnej dôvere.

Problémy a potreby našich klientov chápeme v širších súvislostiach a venujeme dostatočnú pozornosť významným okolnostiam z rôznych oblastí ich života, ktoré často hrajú dôležitú rolu pri ich úspešnom vyriešení. Vzájomná úcta, profesionalita, individuálny prístup, absolútna diskrétnosť a skutočný rešpekt k potrebám klientov sa stali neoddeliteľnou súčasťou každého terapeutického stretnutia.

Náš terapeutický prístup v súlade s princípmi praxe založenej na dôkazoch, nám umožňuje pravidelne spolupracovať s psychológmi, odbornými lekármi i špecialistami v súvisiacich oblastiach, a tým dosahovať tie najlepšie výsledky pre svojich klientov.

— Terapeuti Centra HYPNOS

Hypnoterapeuti v Centre hypnózy a hypnoterapie HYPNOS

Miroslav Danaj

Mgr. Miroslav Danaj, Dip.CBH

Diplomovaný hypnoterapeut, kouč, mentor, konzultant a lektor v oblasti psychických a psychosomatických problémov, osobnostného rozvoja, medziľudských vzťahov a riešenia náročných situácií.

Miroslav Danaj je zakladateľ a riaditeľ Centra HYPNOS. Je skúsený terapeut, osobnostne zrelý a pragmatický človek, ktorý vďaka jeho špecifickému spôsobu vnímania súvislostí dokáže vyriešiť aj závažné dlhotrvajúce problémy či veľmi zložité situácie.

Ivana Matejovičová

Bc. Ivana Matejovičová, Cert.KBH

Certifikovaná hypnoterapeutka, koučka, konzultantka a trénerka v oblasti ľudskej psychiky, správania a osobnostného rozvoja.

Ivana Matejovičová sa špecializuje najmä na riešenie sociálnej fóbie, špecifických fóbií, úzkosti, zvládanie stresu, problémy so spánkom, zajakávaním, nadváhou, fajčením a na osobnostný rozvoj. Často rieši tiež prípady súvisiace so vzťahovými problémami, rodičovstvom, prípravou na tehotenstvo a jeho psychickým zvládaním.

Cenník služieb Centra hypnózy a hypnoterapie HYPNOS

Platný od 03.03.2017.

Uvedené ceny zohľadňujú mieru úspešnosti hypnoterapie v Centre HYPNOS, rýchlosť a trvalosť dosiahnutých pozitívnych zmien v poroznaní s inými terapeutickými metódami a spôsobmi pomoci. Pri večerných termínoch stretnutí (po 17.00 hod.) sa k uvedeným cenám pripočíta príplatok 25%.

Krátkodobá hypnoterapia

SlužbaTrvanie Miroslav DanajI. Matejovičová
Úvodná konzultácia30 min ZdarmaZdarma
Štandardná hypnoterapia1 hod --70 €
Celostná hypnoterapia1 hod 100 €70 €
Individualiz. hypnoterapia1 hod 100 €70 €
Osobnostný rozvoj1 hod 100 €70 €
Detská hypnóza30 min 60 €40 €

Špecializované programy

SlužbaTrvanie I. Matejovičová
Úvodná konzultácia30 min Zdarma
Chudnutie hypnoterapiou 5 hod 320 €
Sloboda od fajčenia2 hod 175 €
  • Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

    Prekonzultuje riešenie Vášho problému s našim terapeutom osobne.